Be on top of things

Tre dagars internat på temat Strategic Management på Executive MBA. Vilka var lärdomarna och den direkta nyttan? Vi kontaktade Kristina Grahn Persson, HR- och hållbarhetschef på Diös Fastigheter AB och en av de 21 deltagarna på programmet, för att få höra om hennes upplevelser av internatet och programmet som helhet.

Vad är ditt intryck av Strategic Management-internatet?
Jag tycker som helhet att internatet har varit väldigt bra. Hög nivå på undervisning och som alltid givande diskussioner och case med alla deltagare. Med den gedigna kompetens som lärarna bidrar med, tillsammans med de erfarenheter och olika bakgrunder som finns hos oss deltagare, blir det alltid hög höjd i våra diskussioner, något som ökar lärandet. Det är en unik möjlighet att få tillgång till så mycket kompetens och samtidigt en inblick i olika företag och branscher. Det är en bra mix mellan akademi och praktik.

Vilka är dina största lärdomar från detta internat?
Det är svårt att lyfta enskilda delar för det har varit mångfacetterat och omfångsrikt under dessa dagar. Men vikten av att ha koll, ”be on top of things” är väsentligt. Vikten av att tydligt planera implementering av strategin, för att få alla medarbetare att känna engagemang mot målen. Att man inte underskattar att tänka igenom möjliga fallgropar vid implementering för att korta ledtid från initiering av strategin till önskat utfall. Analysfasen ska inte underskattas.
Jag har uppskattat delarna kring omvärldsbevakning och scenario-planning, samt hur viktigt det är att alla medarbetare verkligen förstår vilket värde vi skapar för våra kunder och partners. Det är också viktigt att alla verkligen förstår bolagets värdekedja. Utifrån det kan vi sedan arbeta med en strategi, ta en position och prioritera rätt aktiviteter för att utveckla affären och stärka lönsamheten.

Fick du med dig något som du känner att du direkt har nytta av i din yrkesroll?
Absolut. Både i min roll som HR-och hållbarhetschef men även utifrån min roll i vår koncernledning. Som chef i ett stort bolag måste man hela tiden ha helikopterperspektivet och en strategisk framåtblick, samtidigt som de operativa delar som vi alla göra dagligen och som ska underlätta att vi når våra mål, också måste hanteras. Precis som många andra tenderar jag också ofta landa i det dagliga operativa arbetet, dels för att det är roligt men även för att man ser snabba resultat. Jag hoppas och tror att denna modul kan hjälpa till att oftare kliva upp i helikoptern och fästa blicken mot omvärlden.

Vad hoppas du att få ut av Executive MBA?
Jag är övertygad om att denna utbildning ger mig värdefulla verktyg för att både utveckla mig, mina medarbetare och det bolag jag arbetar hos. Det ger dels en bred affärsförståelse mycket kopplat till värdeskapande i bolag men även ett ytterligare djup inom områden där jag redan idag har viss kunskap. Alla som deltar i utbildningen bidrar genuint med erfarenheter och ”best practice” något som också berikar Executive MBA.

Ge något exempel på vad du hitintills fått med dig från programmet som du har haft användning för i ditt arbete.
Att denna utbildning har en tyngd åt finansiell analys är positivt, dels för att få en djupare förståelse av vad som driver värde och skapar lönsamhet i bolaget. Det är frågor som intresserar mig, men inte något jag arbetar med i vardagen. Dessutom ger det individuella projektet vi driver inom ramen för Executive MBA en möjlighet att få sparring av erfarna handledare när vi driver ett praktiskt projekt kopplat till våra egna företag. Där finns en direkt effekt tillbaka till företaget. Som HR- och hållbarhetschef gillar jag att vi också har moduler kring just organisation och ledarskap, och att detta är tydligt kopplat till förutsättningarna att bygga framgångsrika strategier i bolagen. På nästan samtliga moduler har sustainability lyfts in på olika sätt vilket känns både angeläget och intressant.  Allt hänger ihop.

Läs mer om Executive MBA

Hur var Strategic Management på Executive MBA?

EFL_MRS_C_Kristina_Grahn_Persson_2282_webb
Kristina Grahn Persson
HR- och hållbarhetschef på Diös Fastigheter AB

Några snabba

Bästa podden?
Stil i P1 och Fastighetspodden

Boktips?
Läser just nu Lean In med Sheryl Sandberg samt Lottie Knutsons Nödrop: När krisen kommer

Favorit-app?
Olika, bland andra LinkedIn, Instagram, DI och Dagens Nyheter