Bli bättre på att förebygga och hantera avbrottsrisker i flödeskedjor

Att som företag kunna identifiera, ekonomiskt värdera och förebygga risker i värdekedjan vid avbrott eller störningar kan vara värt sin vikt i guld. EFL:s Supply Chain Risk Management är ett skräddarsytt koncept som ger er värdefulla verktyg i er riskhantering.