Bli bättre på att göra ekonomiska analyser!

Vill du på ett snabbt och effektivt sätt lära dig att ta fram och tolka kvalificerade beslutsunderlag? EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys omfattar 20 tillfällen med start den 23 augusti.