Boktips: ”Att leda verksamheter och människor”

Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvads nyutkomna bok ”Management” handlar om att leda och ta ansvar för en verksamhet och de människor som arbetar i den.

Den nyutkomna boken ”Management” av Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad handlar om att leda och ta ansvar för en verksamhet och de människor som arbetar i den. Unikt med boken är att den lyfter fram både ledning av verksamheter och människor. Boken förenar teori och praktik, och innehåller exempel från såväl svenska som utländska företag och organisationer. Mer information på www.studentlitteratur.se