Centralbanker och penningpolitik på Executive MBA

På temat omvärld träffades Executive MBA – Class of 2018 för ännu ett internat på MiLgårdarna i Klippan. EFLs omvärldsexpert Fredrik N G Andersson satte fokus på centralbanker och penningpolitik och det blev nya lärdomar och intressanta diskussioner. Vi kontaktar Fredrik för att få veta lite mer.

EFLs omvärldsexpert Fredrik N G Andersson

Hej Fredrik! Ni hade centralbanker och penningpolitik på tapeten på Executive MBA. Berätta!
Centralbanker runt om i världen har stort inflytande över ekonomin. Bostadsräntor, räntor på sparkonton och räntor på företagslån påverkas alla av vad vilka beslut centralbankerna fattar. Detta påverkar i sin tur tillväxten, arbetslösheten, inflationen och skuldsättningen i ekonomin. Under senare år har vi sett hur alltfler centralbanker har fört vad som kallas för en okonventionell penningpolitik vilket betyder att dess inflytande över ekonomin har blivit ännu större. Att förstå hur centralbanker agerar vad på vilka grunder de fattar sina beslut är därför väldigt viktigt.

Hur såg upplägget ut?
Dagen var workshopbaserad och deltagarna fick i uppgift att låtsas vara ledamöter i direktionen i en centralbank med uppgiften att sätta räntan för 2017 till 2020. Till sin hjälp fick deltagarna tillgång till liknande data som en riktigt centralbank har, samt en enkel modell över ekonomin som de kunde använda för att se hur olika räntor påverkar ekonomin. Totalt hade vi fyra centralbanker som representerade bankerna i Sverige, USA, Brasilien och Tanzania. Precis som i verkligheten visade det sig inte helt enkelt att hitta en lämplig räntenivå. Inte minst gruppen som hade ansvar för Sverige hade problem med att hålla tillväxten uppe i ekonomin samtidigt som de försökte begränsa den farliga skulduppbyggnaden i ekonomin.

Vad hoppas du att deltagarna fick med sig?
Jag hoppas de har en bättre förståelse över hur centralbanker agerar och inte minst en förståelse för hur svårt det är att vara en centralbank. Ofta uppstår det målkonflikter som inte är enkla att hantera.

Läs mer om Executive MBA

Tre snabba

Vad har du på gång just nu?
Just nu jobbar jag på ett projekt om hur framtidens penningpolitik kan utformas. Det system vi har idag är konstruerat på 1990-talet och har visat sig ha stora brister. Frågan är bara hur ett bättre system kan se ut.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Friheten att får forska på frågor som man brinner för.

Bästa julklappsboktipset?
”The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die” av Niall Ferguson. Jag är väldigt intresserad av historia och tror vi har mycket vi kan lära av historien. Denna bok har ett mycket viktigt budskap. Världen förändras kontinuerligt och vi måste följa med i den utvecklingen. Inte bara vi som individer och företag utan även politiken. Tyvärr brister det där idag på alldeles för många områden vilket denna bok tydligt visar.