Chefsliv – det ska fan vara chef

Vad rör sig i huvudet på en chef och vad handlar chefsliv om i moderna organisationer? Boken ”Chefsliv – det ska fan vara chef” gestaltar modernt chefskap utifrån hur chefer själva tänker och tycker om chefsarbetet. Vad är det som lockar med att vara chef? Vilka är fallgroparna och utmaningarna som ofta gör chefsjobbet problematiskt? Författarna Stefan Sveningsson och Mats Alvesson är populära föreläsare på EFL.

Boken beskriver att det inte alltid är lätt att få ihop en stabil självbild med omgivningens krav och förväntningar. Motstridiga och ibland orealistiska ideal om hur man bör vara som chef förenklar inte alltid tillvaron.

Boken ger inträngande skildringar av chefsliv genom att på nära håll följa ett antal chefer. Hur ser man på sig själv och vilka förväntningar hade man när man påbörjade chefslivet? Hur förhåller man sig till motsägelsefulla ideal, krav och förväntningar? Och vad händer med självbild och chefsliv när man tampas med besvär och dilemman som det är svårt att finna enkla lösningar på? Vad händer när man hyser tvivel och osäkerhet om man är rätt för jobbet? Eller om omgivningen hyser sådana tvivel. Är chefslivet då vägen till det självförverkligande och det goda ledarskapsutövande som man hoppats på?

Boken tar upp chefslivets dilemman och motsägelsefullhet, samt chefers identitetsmässiga och praktiska strategier för att hantera dessa. Boken riktar sig till alla med ett intresse för chefskap, ledarskap och identitetsfrågor i modernt arbetsliv.

Författarna Stefan Sveningsson och Mats Alvesson är populära föreläsare på EFL, bl.a. möter deltagarna Stefan på utbildningen EFL – Ledarskap i organisationer.

Läs mer om boken
Läs mer om EFL – Ledarskap i organisationer