Controlling what’s important – Tredagarsinternat på Leading Impact

Efter tre fullproppade dagar med ”Controlling what’s important” har Leading Impact-deltagarna – vissa digitalt och vissa på plats i Klippan – tankat ny kunskap, diskuterat, arbetat med skarpa case och praktisk tillämpning för att stå rustade med relevanta verktyg och användbara modeller att ta med tillbaka till sina företag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Senaste Leading Impact-internatet, där vissa anslöt sig digitalt och andra var på plats i luftiga lokaler, handlade om ”Controlling what’s important” och att få en fördjupad förståelse för hur operativ och ekonomisk kontroll bidrar till organisationers utveckling och effektivitet.

Deltagarna arbetade bland annat med frågeställningar utifrån ett externt perspektiv, såsom ”Vad är det finansiella läget för mitt företag?”, ”Vilka är de viktigaste komponenterna i en finansiell analys?” och ”Hur relaterar olika aspekter av finansiering – likviditet, lönsamhet och investeringar till varandra?”. Ur ett internt perspektiv fördjupade de sig bland annat i frågor rörande ”Hur använder jag finansiell information för att kontrollera mitt företag?” och ”Vilka verktyg kan användas i en effektiv förvaltningskontroll?”

Efter tre fullproppade dagar har deltagarna tankat ny kunskap, diskuterat och arbetat med skarpa case och praktisk tillämpning för att stå rustade med relevanta verktyg och användbara modeller att ta med tillbaka till sina företag.

Mer om Leading Impact:  www.leadingimpact.se

Leading Impact – Executive Management & Leadership Program

EFL:s managementprogram Leading IMPACT ger en 15 månaders kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Programmet, som är förfinat utifrån vårt Executive MBA, som vi gett i partnerskap med Lunds universitet under 20 år – utgår från dina strategiska utmaningar och möjligheter i realtid. Nästa programstart är den 7 oktober. www.leadingimpact.se

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!