Det som följs upp blir gjort!

Idag har vi startat upp tre dagars Performance Management-utbildning, där deltagarna får lära av best practice, aktuell forskning och söka förbättringspotentialer i sina verksamheter. Går naturligtvis även att få som skräddarsydd utbildning.