EFL GRATULERAR ÅRETS LNC-STIPENDIAT DANIEL SVENSSON!

För femte året i rad skänker EFL ett stipendium till LNC (Lunds NyföretagarCentrum) i form av en plats på programmet Affärskunskap. 

Daniel Svensson, grundare av Ingenjörskraft Rekryteringspartner AB är 2010 års lyckliga mottagare av priset. Ingenjörskraft Rekryteringspartner AB startade Daniel 2008 i Lund med ”ambitionen att lokalt möta marknadens efterfrågan på kvalitativt rekryteringsstöd av ingenjörer inom branscherna tillverkande industri och bygg.” Daniels affärsidé är: Ingenjörer som rekryterar ingenjörer.

Under hösten kommer Daniel att gå EFLs utbildning Affärskunskap och få förkovra sig i ämnena: Företaget och dess omvärld, kunden och marknaden, finansiering, kalkylering, organisation och styrning, affärsredovisning, företagsanalys och strategi och ledning. På frågan hur han kommer att hinna med utbildningen samtidigt som han ska fortsätta med etableringen av företaget på marknaden svarar han att utbildning är viktigt och att man tjänar tid på det i längden genom den ökade effektivitet och fokus som utbildning kan bidra till.

EFLs utbildning Affärskunskap startar den 30 september.

LNC – Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum (LNC) kan hjälpa dig som vill starta nytt företag i Lund till en bättre start med bland annat kvalificerad rådgivning. EFL är stödföretag till LNC.