EFL i samarbete med utländska universitet

Simon Fraser University Vancouver London School of Economics and Political Science –Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder tillgång till en ännu bredare källa av forskning, undersökningar och specialistkunskaper , säger Pia Sander VD på EFL.
EFL samarbeten

Simon Fraser University (SFU) i Vancouver
–Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder tillgång till en ännu bredare källa av forskning, undersökningar och specialistkunskaper , säger Pia Sander VD på EFL och nyss hemkommen från Vancouver.

Precis som EFL står för merparten av Ekonomihögskolan vid Lunds universitets Executive Education, står Learning Strategy Group (LSG) på SFU Business i Vancouver, Kanada för deras Executive Education.

–Vi ser många likheter i kundstruktur och det finns många svenska företag som har verksamhet i området. SFU Business är bl a långt framme gällande forskning om CSR och deras omfattande efarenheter av Kina är intressanta för oss. I gengäld vill de ta del av vår kunskap inom ”Skandianvisk Management” och framförallt innovation och entreprenörskap där Lund ligger i framkant internationellt, menar Pia.

London Scool of Economics and Political Science
Samarbeten med andra internationella Business Schools är viktigt för EFL. Exempelvis har deltagarna på programmet Executive MBA, som ett inslag under utbildningen, besökt London och blivit handledda av lärare och forskare på London Scool of Economics and Political Science (LSE) de senaste två åren.

–Det är inte bara tillgång till fler lärare och fler forskningsresultat som vi har att vinna på att utöka vår plattform. Våra kunder kommer också få glädje av att vi tillsammans med andra aktörer vidarutvecklar Executive Education i sig och tittar på olika sätt att exempelvis handleda ett företag i ett förändringsarbete, avslutar Pia.

Läs mer: Efl Executive MBA