En rejäl ledarskapskurs

”Många av våra deltagare har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men aldrig riktigt haft chans att i ett helhetstänk med strategi, affärsidé och mål inkorporera ledarskapet. Vi är väldigt stolta över vår något unika position på marknaden av ledarskapskurser.” EFL Ledarskap i organisationer startar den 20 januari.

För den som är på jakt efter en rejäl ledarskapskurs startar den populära kursen EFL Ledarskap i organisationer nästa gång den 20 januari. Utbildningen tar ett helhetsgrepp genom att sätta in ledarskap i sitt strategiska och organisatoriska sammanhang. Efter genomgången kurs kommer du som deltagare att vara väl rustad för att utöva ett effektivt ledarskap baserat på din organisations strategiska utmaningar och mål.

– Ledarskap står aldrig helt på egna ben. För att skapa ”impact” i verksamheten måste ett lyckat ledarskap sättas i sitt sammanhang och samklinga med organisationens strategi, utveckling, motivation, kultur och styrning. Vi brukar beskriva kursen EFL Ledarskap i organisationer som en ’rejäl ledarskapskurs’ eftersom att den i arbetet med utövande av ledarskap tar hänsyn till dessa faktorer, berättar Henrik Lundgren, VD på EFL.

Henrik Lundgren
Henrik Lundgren, VD på EFL

– Vi är väldigt stolta över vår något unika position på marknaden av ledarskapskurser. Många av våra deltagare har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men aldrig riktigt haft chans att i ett helhetstänk med strategi, affärsidé och mål inkorporera ledarskapet. Vi är övertygade om att en bra ledare är den som kan tänka strategiskt, organisera sig rätt för uppgiften och på så sätt skapa de mest fördelaktiga förutsättningarna för att leda sin verksamhet framgångsrikt, fortsätter Henrik.

Stefan Svenningsson som är kursens mycket uppskattade huvudlärare nickar instämmande och fyller i:
– EFL Ledarskap i organisationer är uppbyggt kring ett antal teman där vi tar utgångspunkt i konkreta frågeställningar. Vad är exempelvis betydelsen av ledarskap för att åstadkomma strategisk utveckling, förnyelse och förändring? Hur ser det strategiska ledarskapet ut och vad är det som gör det möjligt att praktisera det framgångsrikt i organisationer? Vad handlar förändringsledarskap om och vad krävs för att åstadkomma det i moderna organisationer? Vilken relevans har ledarskap för utveckling av gemensamma värden och normer i organisationer? På vilket sätt kan man använda sig av ledarskap i vardagen och i de dagliga relationerna till andra medarbetare?

Stefan Svenningsson
Stefan Svenningsson, huvudlärare EFL Ledarskap i organisationer

Kursen bidrar både till att deltagarna tillgodogör sig begrepp och teoretiska verktyg samt till prövning och tillämpning av dessa på sina egna erfarenheter av ledarskap i olika organisationer och situationer enligt EFL-pedagogik. Utbildningen består av sammankomster en kväll i veckan under 20 veckor samt ett två heldagars ledarskapsinternat.

Stefan Svenningsson fortsätter:
– Att skapa ett sammanhang för sitt ledarskap är viktigt, och vi kommer att arbeta mycket med att tillsammans med deltagarna utveckla skickligheten att hitta varje organisations optimala verktyg och förutsättningar. Detta gör vi genom case, teori och erfarenheterna inom gruppen. Att vår deltagarskara består av individer från olika typer av företag, branscher och bakgrund hjälper oss väldigt mycket i detta arbete.

Kursens tre övergripande teman är ledarskap, strategi och projektledning. Även inom projektledningsdelen kommer vägval och projektledningsverktyg enligt kursens tema att kunna relateras till respektive företags och verksamhets unika förutsättningar.

Vilket som är det mest optimala projektledningsverktygen för dig och din verksamhet beror ju i mångt och mycket på hur resten av verksamhetens förutsättningar och logik.
– Det är inte alltid det bästa verktyget på pappret är det som ger bäst utväxling i praktiken. Inför vårens start har vi vidareutvecklat kursens projektledningsdelar ytterligare, vilket ser enormt spännande ut, säger Henrik Lundgren.

Kursen EFL Ledarskap i organisationer startar nästa gång den 20 januari 2015.

Läs mer om EFL – Ledarskap i organisationer