EFL och Sparbanken Skåne söker nästa skånska stjärna 2022

Sparbanken Skåne och EFL fortsätter den gemensamma satsningen Nästa skånska stjärna. Nu utlyses årets upplaga av stipendiet som innebär en sponsrad stipendieplats på höstens start av det nytänkande management-, ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet Leading Impact – Executive Management & Leadership Program. En individ från ett företag som står inför en spännande skarp strategisk utmaning får genom stipendiet möjlighet att få ordentlig hävstång på detta arbete inom ramen för programmet.

EFL:s vd Henrik Lundgren

Stipendiet Nästa skånska stjärna syftar till att sätta fokus på viktiga frågor för den sydsvenska regionen. Under parollen ”ett välmående näringsliv ger en konkurrenskraftig region” vill EFL och Sparbanken Skåne genom stipendiet stimulera till nytänkande inom affärsutveckling.
– Stipendiet Nästa skånska stjärna är en fin ram för att sätta fokus på för regionen viktiga frågor och utmaningar. Det senaste året har tydligt visat på vikten för företag och organisationer att kunna tänka nytt kring sitt erbjudande, och att med ledartröjan kunna omfamna de nya möjligheter som exempelvis teknikutveckling och snabba omvärldsförändringar innebär, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

Rent konkret innebär stipendiet att EFL och Sparbanken Skåne sponsrar deltagaravgiften för en plats på EFL:s nytänkande management- och ledarskapsprogram Leading Impact för en individ som representerar ett företag som står inför en spännande strategisk utmaning med sydsvensk koppling. Leading Impact är med sin impact-pedagogik designat så att stipendievinnaren har möjlighet att under programmets 15 månader arbeta skarpt med denna utmaning som ett verktyg för högkvalitativt lärande.

Anders Österberg, chef Stora företag och Affärsspecialister på Sparbanken Skåne

– Vi är mycket stolta över att kunna göra den här satsningen tillsammans med EFL. EFL har en unik förmåga att omsätta teoretisk kunskap till praktisk nytta. En utbildning på EFL innebär inte bara en kompetenshöjning hos en individ, utan är en investering som hela företaget kommer att kunna dra nytta av, säger Anders Österberg, chef Stora företag och Affärsspecialister på Sparbanken Skåne.

– Vi vet att Leading Impact har gjort stor skillnad för många av de deltagande bolagen. I förlängningen ser vi också att detta är något som kan komma hela regionen till gagn. I det större perspektivet handlar det om att Skåne ska fortsätta utvecklas och då behövs de bästa ledarna, fortsätter Anders Österberg.

Både Sparbanken Skåne och EFL har en tradition av att kombinera affärsverksamhet med att bidra tillbaka till samhället och dess utveckling. De båda organisationerna har en grundmurad historik tillsammans. I över 20 år har man samverkat i olika former. Enskilda medarbetare från Sparbanken Skåne har deltagit i utbildningar och utvecklingsprogram på EFL, men EFL har även bidragit i bankledningens strategiarbete för framtiden.

Stipendiet Nästa skånska stjärna har en fin historik – och delades ut första gången 2014. De första åren delade EFL ut stipendiet tillsammans med HD-Sydsvenskan och med syfte att sätta fokus på jämställdhetsfrågor i sydsvenska företag och organisationer. Tidigare stipendiater är Maria Rang, Linda Danielsson, Irina Åström och Azadeh Pourjanaki. Sedan förra året delas stipendiet ut tillsammans med Sparbanken Skåne som en satsning på nytänkande kring strategiska affärsutmaningar med kopplingar till regionen. Förra årets stipendiat blev Lina Boreson, operativ chef på SmiLe Incubator i Lund.

– Jag är mycket imponerad av fjolårets stipendiat Lina Boreson på SmiLe Incubator som nu kommit knappt halvvägs igenom sin utbildning. Vi på Sparbanken Skåne har själva också medarbetare som deltagit i utbildningen och jag vet vilken kraft det finns i att programmet samlar olika kompetenser och erfarenheter kring utmaningar som är aktuella och högst verkliga för de deltagande företagen, säger Anders Österberg.

– Sparbanken Skåne har en lång och fin tradition av att kombinera affärsverksamhet med att bidra tillbaka till samhället och dess utveckling. Banken är ett föredöme på detta område och vi är oerhört stolta att kunna kroka arm med dem i denna satsning, säger Henrik Lundgren.

 

Är du nästa skånska stjärna?

Lina Boreson, SmiLe Incubator, fick stipendiet 2021

Läs mer >>

Stipendiet i korthet

Står du och ditt företag inför en strategisk utmaning med sydsvensk koppling? Då kan ni söka EFL:s och Sparbanken Skånes stipendium Nästa skånska stjärna.

Stipendiet består av en sponsrad deltagaravgift på EFL:s Leading Impact Executive Management & Leadership Program, till ett värde av SEK 225 000, ex moms (företaget står för deltagarens tillkommande kostnader för kost och logi).

Senast den 14 september, 2022 behöver vi din ansökan.

Läs mer här >>

Leading Impact på 5 minuter

Hur kan ett internat se ut?