”EFL:s Affärskunskap överträffade mina förväntningar”

Nicklas Romell, Försäljnings- och marknadschef, Helsingborgs Hamn, ville fördjupa sig inom ekonomi, affärsutveckling, strategi och ledarskap – och valde att gå kursen Affärskunskap. Något som har gett nya infallsvinklar och kunskaper som stärkt honom som ledare.

Helsingborgs Hamn är ett nav för sjö-, väg-, och järnvägstrafik med ambitionen att vara Nordens modernaste hamn. Nicklas Romell sitter som Försäljnings- och marknadschef för ett team bestående av nio personer som har hand om bolagets försäljning, marknadsföring, kommunikation och kundservice. Just nu med en spännande tid framför sig med investeringar och utvecklingsprojekt. Under hösten har Nicklas gått EFL:s Affärskunskap – 8,5 dagar med fokus på företagsekonomi. I en intervju ger han sin syn på kursen.

Nicklas Romell, Försäljnings- och marknadschef, Helsingborgs Hamn har gått EFL:s Affärskunskap

Hej Nicklas! Varför blev det Affärskunskap?

Kursen Affärskunskap passade fint in i mina önskemål att fördjupa kunskaperna inom ekonomi, affärsutveckling, strategi och ledarskap.

Vilka är dina bästa lärdomar från kursen?

Sammanhanget mellan bolagets olika delar har blivit tydligare. Kursen har också gett mig nya infallsvinklar ur ett strategiskt perspektiv.

Hur har du nytta av det?

Mitt ledarskap har blivit stärkt av nya kunskaper som jag tar med mig i det dagliga arbetet.

Har kursen levt upp till dina förväntningar?

Kursen överträffade mina förväntningar. Mycket kunniga föreläsare med intressanta teman, hög nivå på grupp- och individuella arbeten, samt en god mix av deltagare som gett mig ett bra nätverk.


AFFÄRSKUNSKAP

På kursen Affärskunskap lär du dig ekonomiska samband och resonemang på ett snabbt och intressant sätt. 8,5 dagar innehållande allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier. Nästa kursstart: 25 mars, 2021.