EFL:s Executive MBA – ett skarpt lärverktyg med direkt impact!

En skarp affärsplan för ett spansk start-up bolag i cybersecurity-branschen blev resultatet av José Miguel Jimenez, VP Sales på Serstech, individuella projekt på EFL:s Executive MBA-program. En affärsplan som visade sig vara såväl oerhört lärorik som framgångsrik.

EFL:s Executive MBA-program, med inriktning mot ledarskap och management, lägger stor vikt vid att vara nära verkligheten genom att se till att deltagarna får möjlighet att applicera modeller, teorier, verktyg och koncept i en skarp kontext.  Ett talande exempel på detta är Executive MBA-deltagaren José Miguel Jimenez individuella projekt, där han genom framtagande av en väl utarbetad affärsplan sökte investerare åt ett spanskt start-up-bolag.

Det individuella projektet löper i princip över programmets alla 18 månader, och innebär att deltagarna arbetar med ett eget affärsprojekt som de själva har definierat utifrån sitt företags kontext. Det är oftast en affärsutmaning av strategisk karaktär där deltagaren ska analysera och formulera praktiska lösningar.
– För företag som skickar nyckelpersoner till EFL:s Executive MBA-program är Individual Business Project ett av de verktyg som erbjuds för att skarpt ”räkna hem” den här typen av investering, berättar Tony Åkesson, Director på Executive MBA-programmet. I vår design integreras deltagarnas affärsutmaningar i programmets design vilket ger ett stort mervärde i lärprocessen.

 José, som till vardags arbetar som VP Sales på Serstech AB, påbörjade Executive MBA-programmet hösten 2016 och i samma veva kom han i kontakt med ett ungt spanskt cybersecurity-bolag i uppstartsfasen.
– I grund och botten var det en liten grupp av högkvalificerade mjukvaruingenjörer som nyligen utvecklat ett utmärkt mjukvaruverktyg för cybersäkerhet, berättar José. Däremot hade de begränsad erfarenhet av affärsutveckling och var i akut behov av att hitta investerare som var villiga att backa idén.

Detta blev startskottet för Josés individuella projekt, som kom att handla om att ta fram en skarp affärsplan för att kunna attrahera investerare till bolaget.
– Att ta fram en skarp affärsplan innebar en utmärkt möjlighet att få tillämpa de nya kunskaperna, modellerna, teorierna, koncepten och erfarenheterna från programmet, menar José. Företaget var verkligen en tabula rasa i det avseendet, då de saknade allt från strategi, affärs- och prissättningsmodell, marknadsbedömning till marknadsplan, ekonomiprognoser, möjlighet- och riskanalys. Det gav mig möjlighet att skapa alltihop från början och ”by the book”, men i en skarp kontext. Jag såg till att vara synkad med ämnena inför varje internat på Executive MBA-programmet, för att få ut mesta möjliga och ta med mig i det individuella projektet.

José blev snabbt väldigt engagerad och såg det som en utmaning och en möjlighet att utveckla sina färdigheter från Executive MBA-programmet genom att ta idén ut på marknaden. Med en färdig affärsplan i handen bokades möten med potentiella investerare. Mycket glädjande beslutade de sig för att finansiellt stödja bolaget. Men historien slutar faktiskt inte där.
– Ett tag senare gjordes en överenskommelse med ett stort telecomföretag, berättar José med ett stort leende. Ett väldigt tillfredsställande avslut på en 18 månader lång lärorik resa och ett belysande exempel på hur EFL:s Executive MBA-program är ett väldigt kraftfullt verktyg för att skapa impact i företag.


BOKTIPS

Tre böcker från Executive MBA-programmet som José har haft stor nytta av – inte minst under arbetet med det individuella projektet:

  • Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman
  • Contemporary Strategy Analysis av Robert M. Grant
  • Accounts Demystified, av Anthony Rice

Nästa program startar den 18 september 2018. Läs mer om Executive MBA på www.executivemba.se