EFL:s IMPACT-pedagogik – en modell för att skapa genomslag i organisationen

Med en framgångsrik modell som använts och förfinats under mer än 20 år på EFL:s Executive MBA-program i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tar EFL ytterligare viktiga steg i utvecklingen av sin IMPACT-pedagogik. I samband med höstens lansering av Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program kopplas deltagare och organisation ännu närmare ihop med syfte att få maximal utväxling på insatsen. ”På ett unikt sätt erbjuder Leading IMPACT:s pedagogik en uppsättning tekniker, strategier och strukturer för att på riktigt koppla och integrera lärandet med organisationens kontinuerliga förändring och utveckling”, säger Tony Åkesson, Director of Leading IMPACT.

EFL:s IMPACT-pedagogik handlar till stora delar om att utveckla ledare och deras organisationer i takt och att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomslag. Det 15 månader långa Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program bygger på ett koncept där pedagogiken integrerar de utmaningar som deltagarnas organisationer står inför.

– Dagens affärslandskap är komplext och snabbföränderligt, och det ställer högra krav på en bra managementutbildning att vara dynamisk och följsam. Att skapa förutsättningar för deltagarna att ge den egna organisationen maximal utväxling på insatsen tror vi är en mycket viktig parameter, berättar Tony Åkesson, Director of Leading IMPACT på EFL. 

Ett av de pedagogiska greppen för att skapa en miljö för att få genomslag är att varje deltagare inför utbildningen formar ett s.k. impact-team på hemmaplan i organisationen.
– Impact-teamen är ett framgångsrikt sätt att bredare engagera deltagarnas organisationer i utbildningssatsningen och effektivt fortplanta den affärsutveckling som sker under programmet, säger Tony Åkesson.

EFL tillämpar vad man kallar en 50/50-princip i programmet. En princip som enligt Tony Åkesson har flera dimensioner:
– Det betyder dels att vi strävar efter att agendan för programmet sätts till 50% av programledningen och till 50% av deltagarna, och dels att vi i vår programledning har en mix av 50% av resurspersoner från akademin och 50% från våra nätverk i näringslivet. Den sistnämnda halvan kan exempelvis utgöras av framgångsrika alumner från EFL:s Executive MBA-program.

Just EFL:s starka alumninätverk nyttjas flitigt för att säkerställa att Leading IMPACT konstant kommer att ligga i framkant.
– Programmet har ett ’advisory board’ bestående av framstående alumner från EFL:s Executive MBA och Styrelseprogram. Vi har även en bred bank av management- och ledarexpertis som kommer att fungera som ”executive coaches” för programmets deltagare, berättar Tony Åkesson. Man kan säga att startpunkten för Leading IMPACT-resan börjar redan i anslutning till antagningsintervjun där varje deltagare tilldelas en ”executive coach” som kommer att fungera som bollplank och tuggmotstånd under programmets gång. Med våra pedagogiska nytänkande drag erbjuder vi ett nya generationens executive management program.


Mer om Leading IMPACT
Mer information om programmet
Anmäl dig till informationsmöte
Se Leading IMPACT-trailern