EFLs VD nominerad till Skåneettan

Aspekta har listat de mest inflytelserika opinionsbildarna i Skåne. Bland dem finns EFLs VD Pia Sander.

Syftet med Skåneettan 2011 som tas fram i Aspektas regi är att lyfta fram och rangordna ett större antal viktiga opinionsbildare i Skåne.

Skåneettan 2011 tas fram genom ett öppet nomineringsförfarande, en första gallring av juryn och slutligen ranking av allmänheten respektive juryn. Av de runt 120 nominerade som kommit in via www.skaneettan.se har Skåneettans jury valt ut fem personer i varje kategori, det vill säga 25 namn. Av dessa 25 namn får allmänheten poängsätta tio personer med poängen 1-10. Juryn ges samma möjlighet. De två resultaten, allmänhetens respektive juryns röstning, slås sedan samman till en lista.

Rankingen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men genom denna tredelade metod är målet att resultatet ska vara så trovärdigt och intresseväckande som möjligt.

Du kan läsa mer om Skåneettan, vem som sitter i juryn och rösta på http://www.skaneettan.se