En Executive MBA nära din organisations utmaningar

Tre omgångar Executive MBA har nu diplomerats sedan EFL genomförde ett omfattande nyutvecklingsarbete av sitt program. Genom att applicera nya grepp och tankar på sitt redan framgångsrika koncept var ambitionen att skapa Executive MBA version 2.0 – ett program som på ett skräddarsytt sätt anpassas och formas efter de utmaningar som dagens managers står inför. Vid en bred utvärdering står det klart att det nya konceptet har fallit mycket väl ut. 

Sedan mitten på 1990-talet har EFL i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet levererat ett högklassigt Executive MBA-program. Inför programstarten 2013 beslöt sig EFL för att göra ett omfattandenyutvecklingsarbete med syfte att utmana befintliga ”sanningar” och gå i täten för att skapa ett ”Executive MBA 2.0” anpassat för de utmaningar som dagens managers står inför. Resultatet blev ett följsamt program nära kopplat till de aktuella utmaningar som deltagarnas organisationer står inför.

Ett Executive MBA är givetvis ett ständigt levande koncept, men när vi för några år sedan beslutade oss för att investera i ett större nyutvecklingsarbete så var det med en tydlig ambition att ta ledartröjan i skapandet av framtidens Executive MBA. I dialog med EFLs medlemsföretag, programmets alumner samt intressenter ville vi utmana gamla sanningar och tänka nytt, berättar EFLs VD Henrik Lundgren.

Executive MBAs programdirektör Tony Åkesson och EFLs VD Henrik Lundgren

Det nyutvecklade programmet präglas av att deltagarnas egna organisationers strategiska utmaningar har blivit en än mer central del av lärprocessen. Programmets verktyg och teorier omsätts per omgående i konkret affärsutveckling och träningsmöjligheter till detta ges i en skarp kontext.
– Trenden är tydlig, det personliga ledarskapet är viktigt men det har blivit än viktigare att vässa programdeltagarnas förmågor att leda och utveckla verksamheter, säger Executive MBAs programdirektör Tony Åkesson. De positiva effekterna har inte låtit vänta på sig. Vi har de senaste åren sett många exempel på deltagare som förflyttat sin verksamhet från ett läge till ett annat under programmets gång och vilken oerhörd kraft det ligger i att investera i ett Executive MBA-program.

Grundtanken är att de deltagande företagen med råge ska få tillbaka programavgiften i termer av att deltagaren utvecklar organisationens strukturkapital.
– På så sätt är individens personliga utveckling i kombination med organisationens framsteg en kraftfull kombo och win-win. Vi hjälper till att stärka dessa band för att ge förutsättningar för långsiktig framgång, berättar Tony Åkesson.

Att en hel del av de utmaningar som deltagare lyft in i och jobbat med i programmet blir framgångsrika affärsområden, förändringar eller projekt stärker bilden av ett akademiskt förankrat program med en skarp praktisk profil.
– Att träffa deltagare som lyfter fram sitt val att läsa en Executive MBA hos oss som ett av sitt livs bästa beslut och att även då och då ha förmånen att i tidningen kunna läsa om lyckade projekt inom ramen för vårt program ger förstås en enorm tillfredsställelse, säger Henrik Lundgren.

Executive MBA Class of 2019 startar den 19 september 2017. Läs mer om Executive MBA på www.executivemba.se