En plats kvar på Executive MBA!

Intresserad av att gå en Executive MBA? Det finns fortfarande en plats kvar till höststarten den 15 september! En Executive MBA vid EFL i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ger deltagaren och dess företag en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.