Entreprenöriella möten för innovation och tillväxt

Hur kan ett specifikt möte och dess plats ha betydelse för ditt företags eller organisations entreprenöriella framgång? Denna fråga ställs till en rad intressanta personer från akademi och näringsliv på nästa träff den 28 februari i nätverket HotSpot. Träffarna är i vanlig ordning kostnadsfria och först till kvarn gäller – men var snabb, platserna brukar ta slut fort.

Hur kan ett specifikt möte och dess plats ha betydelse för ditt företags eller organisations entreprenöriella framgång? Vi ställer frågan till följande personer från akademi och näringsliv för att djupare diskutera och illustrera detta:

Lars Bengtsson är professor i industriell ekonomi vid LTH och forskar kring de viktiga mötena mellan akademi och industri, mellan företag och användare i användardriven innovation (user driven innovation) samt företag och andra utvecklingspartners i öppen innovation. Lars kommer att berätta om hur kreativa samverkansprojekt i dessa miljöer skapar värde för alla parter.

Case 1: Johan Evenäs är VD på det nystartade Red Glead Discovery (Medicon Village) som har specialiserat sig på laborativa forskningstjänster. Här spelar miljön en unik roll för företagets affärsmodell och fortsatta utveckling vilket han tillsammans med kollegan Martina Kvist Reimer kommer berätta om.

Case 2: Fredrik Åkesson, Ikano Group/ Ikano Real Estate har en speciell relation till Ideon Agora. Fredrik kommer att gå in på platsens viktiga betydelse för spännande och oförutsedda möten under den entreprenöriella resan.

Vi hälsar dig varmt välkommen!

HOT SPOT – Nätverket för entreprenörskap och tillväxt/innovation i regi av EFL, Medicon Village, Ideon, Matrisen och Mim

Entreprenöriella möten för innovation och tillväxt Mycket välkommen till HOT SPOT fredagen den 28 februari kl. 14.30 – 17.00!

———————————————————————————————-
När: Fredagen den 28 februari klockan 14.30 – 17.00. Programmet börjar 15:00.
Var: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Moderator: Carl-Johan Asplund, EFL/Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola
Aktörer: Lars Bengtsson, Professor, Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola Johan Evenäs, VD, Martina Kvist Reimer, vice VD, Red Glead Discovery, Fredrik Åkesson, Sustainability Manager, Ikano Group/ Ikano Real Estate
Osa: senast 24/2
Kontaktperson: maria.laopodis@efl.se

OBS! Kl 17.00 börjar Anagrams event WORK #4! Stanna gärna kvar och fördjupa och knyt fler kontakter. Info och anmälan till Anagaram på Facebook (Gilla redan nu, så kommer inbjudan i ditt Facebook-flöde inom kort.)

HOT SPOT
Nätverket anordnar ca tre träffar om året på det övergripande temat ”HOT SPOT”, med inspirerande miniföreläsningar, där ämnet för dagen tillämpas praktiskt. Vi vill tillsammans med dig skapa en ”mötesplats” för kreativa multidisciplinära/ multiprofessionella utbyten mellan människor från olika branscher, till gagn för entreprenörskap och tillväxt/innovation!