Erfaren vd ger ut bok om sina misstag

Pontus Bodelsson, som gått både EFL:s Executive MBA och Styrelseprogrammet, säger att han gjorde många misstag under sina 20 år som vd på bland annat Sydsvenskan och Nationalencyklopedin. När han nu ger ut en ny bok, Ledarskap för förändring – Mina 79 bästa misstag och annat värdefullt, står just misstagen i centrum.

I Pontus Bodelssons rykande färska bok står misstagen i centrum

Varför skrev du boken?
Jag har i alla år jobbat i bolag med stora förändringsutmaningar, inte minst digitalisering och innovation. Under åren har jag gjort en hel del misstag som jag gärna hjälper andra att undvika. Jag har aldrig sett en bok med den typen av insikter och förhoppningen är att de kan vara ett stöd för andra som jobbar med förändring.

Din bok heter 79 misstag…. Varför en bok om misstag?
När jag föreläser har jag märkt att människor särskilt tar till sig mina berättelser från verkligheten, det vill säga konkreta utmaningar jag ställts inför som förändringsledare. Allra störst intresse brukar det vara kring de misstag jag gjort. Det finns dessutom forskning som visar att vi har särskilt lätt att ta till oss lärdomar från andras misstag och jag bjuder gärna på mina. Misstag är en konsekvens av att skapa nytt och jag menar att misstag därför måste ses som något värdefullt.

I boken leder dina misstag fram till tio praktiska principer för förändring, men vilket misstag har du själv lärt dig mest av?
Det är en nästan omöjlig fråga, men en sak jag lärde mig mycket av var misstaget som ledde till 6000 mail från klagande kunder på Nationalencyklopedin, NE.  När vår nya sajt lanserades så kraschade den direkt första dagen. Jag ville för mycket och för fort. Jag hade inte lyssnat på organisationen utan sprungit ifrån mina medarbetare utan att anpassa förändringstempot och sajtprojektet misslyckades. Ett av de 6000 mailen kommer jag aldrig att glömma: ”Är det en treåring som har designat er nya sajt? Eller har ni bara fått ny vd?”
Mod betyder ibland tålamod.

Vilket misstag tycker du andra oftast gör?
Många missar chansen att involvera medarbetarna redan tidigt i förändringsprocessen. Ju större involvering desto mer identifierar sig medarbetarna med förändringen och desto större chans till framgång. Det talas om förankring men jag menar att det ofta bara innebär falsk delaktighet. De flesta förändringsarbeten handlar om något annat än när IBM ska ställa om sina 380.000 medarbetare. 99% av alla företag har ett par hundra medarbetare eller färre, då ska man också ta chansen att jobba med förändringen på ett annat sätt än som det beskrivs i amerikansk managementlitteratur om globala giganter.

I år är det tio år sedan du gick EFL:s Executive MBA och efter det har du också gått Styrelseprogrammet på EFL. Har kunskapen påverkat hur du ser på dina misstag?
Bland allt jag lärde mig på Executive MBA-programmet är det allra viktigaste nog förmågan till reflektion. Att kunna reflektera kring utmaningar och få perspektiv har varit avgörande i mitt arbetsliv och det slår mig ibland att mitt ledarskap har ett ”före och efter MBA-tiden”. Utan reflektionen hade jag inte kommit vidare från misstag till insikter.

Pontus Bodelsson

Pontus Bodelsson har varit vd sedan 1998, senast på HD-Sydsvenskan och dessförinnan bl.a. på Nationalencyklopedin. Han sitter i flera styrelser, som t.ex. e-hälsoföretaget Min Doktor. Pontus har tagit EFL:s Executive MBA, är ekonom och jur.kand. från Lunds universitet och har studerat förändringsledarskap vid Harvard Business School. Han har tidigare skrivit ”Management by Glädje” (2012) och utnämndes 2013 till Skånes mest inspirerande ledare.