Makroekonomi och finansiell ekonomi på Executive MBA

På temat Essentials of financial economics träffades Executive MBA-deltagarna på MiLgårdarna i Klippan för att fördjupa sig i makroekonomi och finansiell ekonomi. ”Den omgivande ekonomiska utvecklingen påverkar och sätter ramarna för alla företag”, säger Jens Forssbaeck, temaansvarig för internatet.

Jens_ForssbaeckVi ber Jens Forssbaeck att svara på tre frågor:

Essentials of financial economics – varför är detta viktigt?

Det som modulen handlar om är kanske egentligen bredare än titeln antyder – innehållet är lika mycket makroekonomi som finansiell ekonomi, och modulen ger en introduktion till de här två ämnesområdena. Det är viktigt eftersom den omgivande ekonomiska utvecklingen påverkar och sätter ramarna för alla företag. Exakt hur varierar förstås väldigt mycket från företag till företag, men just därför det är viktigt med några grundläggande tolkningsverktyg för att förstå hur den omgivande ekonomin påverkar just oss.

Hur såg internatet ut?

Internatet föregås av inläsning på egen hand av deltagarna – dels använder ett par gemensamma ”läroböcker” som alla läser, dels läser deltagarna in sig gruppvis på 3-4 olika temaområden. Temaområdena arbetar vi sedan vidare med på själva internatet och pedagogiken går i hög grad ut på att deltagarna lär varandra. Deltagarna jobbar gruppvis med uppgifter på olika teman och med olika case-länder. Bara för att ta ett exempel så kan det under temat ”sovereign risk” handla om att använda rating-institutet Moody’s analysverktyg för att bedöma staten Nigerias kreditrisk.

Vad vill du att deltagarna ska ha med sig efter internatet?

Modulen behandlar ett jätteområde, och självklart måste vi vara selektiva. Tanken är inte heller att alla deltagare skall bli fullfjädrade makroanalytiker, utan just att de skall få med sig några grundläggande verktyg. Det är ett ämnesområde som de flesta deltagarna inte sysslat med särskilt mycket tidigare, och som till en början bjuder visst motstånd. Min förhoppning är ändå att de efter modulen skall ha kommit en så pass bra bit över den där tröskeln att de kan gå vidare på egen hand.

 

Några snabba

Vad har du på gång just nu?
Jag är inblandad i ett par olika forskningsprojekt för tillfället, men det som tagit nästan all min tid de senaste veckorna är en artikel om effekterna av det s k TARP-programmet, genom vilket den amerikanska staten investerade över 200 miljarder dollar i en s k ”bailout” av det amerikanska banksystemet under finanskrisen. Vi är särskilt intresserade av vad det här fick för konsekvenser för bankernas fordringsägare och prissättningen på obligationer.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att det ger fritt spelrum för att följa sin nyfikenhet på hur saker och ting funkar. Och att man vistas i en sant internationell miljö – t ex är nästan hälften av de studenter jag undervisar är från andra länder än Sverige.

Bästa boktipset?
För den som är intresserad av finanskrisen kan jag rekommendera Gary Gorton’s ”Slapped by the invisible hand” (titeln är en vinkning till Adam Smith’s berömda metafor om den osynliga handen). En annan bok som ger en intressant parallell till den svenska debatten om hushållens skuldsättning är Atif Mian’s och Amir Sufi’s ”House of debt”.