Executive MBA nästa

Asa_Stoije_0793

Åsa Stoije
Group Manager Capital Equipment Supply management
Tetra Pak Packaging Solutions AB

Åsa Stoije är en av deltagarna som börjar Executive MBA-programmet om drygt två veckor. Vi gör en kort intervju för att höra om bakgrunden till varför hon sökt till programmet och hennes förväntningar.

Vad fick dig att bestämma dig för att gå en Executive MBA? Och varför valde du just vårt program?
Det är nästa steg i min karriär/utvecklingsplan och jag har velat göra det här länge. Jag vill ha kunskaperna och färdigheterna att kunna ta ett större och bredare verksamhetsansvar med alla dess olika områden och utmaningar. Nu är rätt fokus och ”timing”. EFLs program har mycket gott renommé. Programmets struktur, uppsättning, innehåll och karaktär passar mig väldigt bra i förhållandet kunskap – tillämpning direkt i verkligheten.       

Vad har du för förväntningar?
Ta del av ett starkt nätverk. Införskaffa nya perspektiv,  djupare insikt, förståelse och kunskap. Utveckla färdigheter att tänka strategiskt, se möjligheter och skapa nya affärsmodeller.

Vad önskar du åstadkomma genom ditt deltagande på programmet, det vill säga vad vill du utveckla?
Att utvecklas som ledare och personligen få ett kunskapslyft som kan omsättas direkt i näringslivet.

Läs mer om Executive MBA