”Executive MBA överträffade mina förväntningar”

En aktuell verktygslåda, förbättrad självtillit, självkännedom, en ökad trygghet och inte minst ett nätverk för livet. Detta och mycket mer menar Suzanne Jacobsson, Avdelningschef för verksamhetsstöd, personalchef och ställföreträdande länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne, att Executive MBA har gett henne.

EFL_MRS_C_Executive_MBA_Suzanne_Jacobsson_9000_webbFörra våren diplomerades deltagarna i Class of 2015 från ledarskaps- och managementprogrammet Executive MBA. En av dem var Suzanne Jacobsson, som arbetar som Avdelningschef för verksamhetsstöd, personalchef och ställföreträdande länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne. Så här ett drygt år senare är vi nyfikna på hur hon sammanfattar vad programmet gett henne.
– En aktuell verktygslåda, förbättrad självtillit och självkännedom, en ökad trygghet och ett nätverk för livet, är det korta svaret, berättar Suzanne.

Suzanne menar att hon har fått med sig en aktuell, enkel och mycket användbar verktygslåda innehållande metoder, angreppssätt, tankemodeller och mycket mer inom en mängd olika områden.
– Jag har inte bara fått läsa om de mest aktuella teknikerna och metoderna – jag har också handgripligen fått testa dem – gång efter annan inom olika typer av verklighetsbaserade cases eller integrerat på hemmaplan på jobbet. Det skapar förstås trygghet för mig som chef att själv ha fått öva på dem utifrån olika problemställningar, och hemma på jobbet.

En annan del som Suzanne framhåller är att hon fått en förbättrad självtillit och självkännedom, samt ökad trygghet i olika typer av situationer.
– Genom allt jag fått uppleva på EMBAn har jag fått en ökad självkännedom och därmed tillit, lugn och trygghet i alla typer av situationer, menar Suzanne. Kanske särskilt i situationer som kräver snabba beslut och action. Jag vågar till exempel stanna upp, samla ihop det/dem jag behöver och analysera situationen innan jag rusar in i lösningar eller skarpa beslut. I en värld som just kräver allt snabbare reaktioner och actions – tror jag det krävs mer mod för eftertanke och analys – utan att man fastnar där förstås. Och där har jag fått lära mig spännande tekniker och metoder för att göra det. Jag känner mig också initierad i den senaste managmentlitteraturen och har som sagt fått öva i att använda olika verktygslådor vilket gör att jag känner mig tryggare.

class of 2015

Executive MBA – Class of 2015

18 lärorika månader på Executive MBA har utöver en stor portion ny kunskap, nya verktyg och en ökad trygghet även inneburit ett nätverk för livet.
– Jag har fått ett nätverk och vänner för livet. Många av dem träffar jag regelbundet – både mer privat, över lunch eller annat. En mindre grupp har träffats regelbundet, ibland med handledare, för att fortsätta jobba med oss själva och utvecklas som chefer genom trygg och konstruktiv feedback. Du lär dig enormt mycket av alla de vassa och skarpa personer som går på EMBAn – alla de samtal som sker mellan passen, över middagen, under caseövningar och så vidare som ger perspektiv, kunskap och inspiration. Man lever och arbetar så intensivt tillsammans – att man måste våga öppna upp och vara sig själv för att vara hållbar där, på jobbet och hemma.

Deltagarna på Executive MBA kommer i många fall från företag, men precis som i Suzannes fall kommer en del även från offentlig verksamhet.
– Även om offentlig verksamhet inte ska vara vinstdrivande ska vi vara så effektiva och produktiva det bara går – det ekonomiska perspektivet är därmed minst lika viktigt som i annan verksamhet. Visst, vissa ekonomiska nyckeltal/indikatorer är inte applicerbara i offentlig verksamhet – men mindsetet ska inte skilja sig åt.

På Executive MBA arbetar deltagarna i stor utsträckning med aktuella case, situationer från sitt dagliga arbete och potentiella händelser. Executive MBA har, enligt Suzanne, hjälpt henne i alltifrån extraordinära och akuta situationer till arbetet i vardagen.
– I höstas hade vi en extraordinär och allvarlig situation i Sverige och i Europa med vårt flyktingmottagande som nästintill förändrades över en natt. På extremt kort sikt behövde Sverige och särskilt Skåne initialt hantera ett extraordinärt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Myndigheten jag jobbar för har ett samordnade och kritiskt uppdrag avseende mottagandet av dessa grupper. Ingen var riktigt förberedd på det som hände och det tryck som uppstod från de nyanlända, regionala aktörer, media osv. Jag arbetade då som tillförordnad länsöverdirektör och fick tillsammans med mina chefer och experter på den egna myndigheten i nära samverkan med Skånes kommuner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Försvarsmakten och många andra aktörer under stark yttre press rigga en mottagarorganisation. Situationen krävde både analys och eftertanke men också snabba praktiska lösningar och beslut. Jag kände en stor trygghet i att många gånger på EMBAn ha övat i att både tänka strategiskt och långsiktigt samtidigt som åtgärder behövdes vidtas här och nu. Just det mindset har jag faktiskt nytta av varje dag på jobbet – den kompetensbas och trygghet EMBAn gav använder jag nog mer eller mindre dagligen.

Slutligen undrar jag om EMBA motsvarade hennes förväntningar. Svaret kommer snabbt:
– Överträffade

Läs mer om Executive MBA