Fokus på digitalisering för Region Skåne

Under en intensiv förmiddag höll EFL en workshop kring digitalisering, som genomfördes av Region Skåne i samarbete med EFL och Mobile Heights.

Vid workshopen deltog en blandning av yrkesgrupper från Helsingborgs Lasarett. Praktiska exempel från sjukvården belystes såväl som att deltagarna fick berätta om och presentera behov som de ser idag.
– Vi hade en riktigt givande dag där EFL:s lärare Bo Andersson började med att berätta om digitalisering och transformation som sedan gick över till att hitta möjligheter till förbättringar på dagens sjukhus, säger Johan Niléhn, beställare vid Region Skåne. Dagen gav oss information som ska hjälpa till att definiera en målbild med behoven som, tillsammans med andra aktiviteter, ska leda fram till en förbättrad vård.

Läs mer om EFL:s företagsanpassade utbildningar