Föregångare i museivärlden vässar Affärskunskaperna!

Under två friska höstdagar sammanstrålade 21 deltagare från museivärlden för att fördjupa sig i en skräddarsydd utbildning på temat ”Affärskunskap för ökad självfinansiering”.

Hösten 2015 hade EFL förmånen att ha två deltagare från Kulturen i Lund på vårt öppna program Affärskunskap. Sprunget ur detta inledde Anki Dahlin, Museichef på Kulturen i Lund, och Per Malmberg, ansvarig för skräddarsydda program på EFL, en dialog om att gemensamt utveckla en variant av EFLs öppna program. En variant som skulle ta fasta på de teman som i museivärlden är mest relevanta och som skulle paketeras i en omfattning så att så många som möjligt över hela landet skulle kunna ta sig till Lund för utbildning. Utbildningen vände sig till avdelningschefer, verksamhetsledare, projektledare och liknande befattningar inom kultur/muséer.

Efter att Kulturen och EFL via ett antal möten finslipat på ett koncept för denna utbildning utkristalliserade sig en tvådagarsutbildning ”Affärskunskap för ökad självfinansiering”, som Kulturen i Lund informerade om i sina nätverk. Lagom till två friska dagar i oktober 2016 var det dags för 21 deltagare att sammanstråla i Lund för att vässa sina Affärskunskaper. Siktet ställdes in på att närmare behandla frågeställningar som:

  • Hur stor del av er verksamhet är självfinansierad?
  • Vad ser ni för olika möjligheter att öka andelen av denna?
  • Hur tänker ni/kan ni öka självfinansieringen via olika intäktsströmmar/källor?

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den första dagen låg fokus på att öka förtroligheten med grundläggande ekonomiska resonemang/samband/begrepp och därmed rusta deltagarna för mer kvalificerade ekonomiska diskussioner och beslut. Den andra dagen byggde vidare på dag 1 och tog sikte på att utveckla deltagarnas strategiska och taktiska förmågor, t ex genom att visa hur man i praktiken arbetar med förnyelse bl.a; att utforma en levande affärsidé; att ge deltagarna förståelse och verktyg för att utforma unika erbjudanden samt leverera högklassig ”rätt” service till sina målgrupper/kunder och andra relevanta aktörer.

Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar

Vill du veta mer?
För att höra mer om hur din organisation kan göra samma kunskapsresa som museivärlden, hör av dig till:
Per Malmberg, per.malmberg@efl.se, 0722 – 18 84 41

Anki Dahlin, Museichef på Kulturen i Lund, om programmet:

efl_anki-dahlin”Ju fler i vår sektor som blir trygg i ekonomiska termer, desto bättre framtidsutsikter. De offentliga medlen behöver få ett ännu starkare komplement från självfinansierad verksamhet. Vi är glada att vi tagit fram en utbildning som ger verktygen för detta.”

Per Malmberg, ansvarig för skräddarsydda program på EFL, om programmet:

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px”Det här en av de mer stimulerande formerna av samarbete kring ett skräddarsytt program. EFL har erfarenheten och basen för att ta fram spetsutbildningar av detta slag och Kulturen i Lund har kunnat identifiera vilka områden som är mest relevanta samt har kontakterna och kanalerna för att museivärlden skall få upp ögonen för den här typen av utbildning.”