Företagsanpassat på Sysav

Vi pratar med Lars Jacobsson på Sysav Industri AB om deras företagsanpassade utbildning inom ekonomi och juridik ur ett ledarperspektiv.