Grandiositet, tjusiga titlar och bullshit-bingo

EFLs Ex Ante-nätverksgrupper gästades på sin gemensamma säsongsavslutning av Mats Alvesson för att diskutera ledarskap och chefsarbete. Mats Alvesson och Ex Ante Ledarskaps moderator Stefan Sveningsson som tillsammans skrivit den nyutgivna boken ”Chefsliv – det ska fan vara chef” utmanade på ett spännande sätt inarbetade föreställningar kring ledarskap och chefskap.

– Ett vanligt misstag som görs när man tänker på ledarskap är att man inte i särskilt stor utsträckning beaktar sammanhanget. Vad som är gott respektive dåligt ledarskap beror ju dels väldigt mycket på vad man har för förväntningar på ledarskapet, men även på faktorer som ledaren inte nödvändigtvis alltid kan påverka, berättade Mats Alvesson.

Mats_Alvesson

Nätverkets medlemmar fick en uppfriskande genomgång av de ofta motsägelsefulla stereotypa förväntningar och föreställningar som generellt finns om ledarskap, samt resultaten av de djupintervjuer som Alvesson och Sveningsson gjort med en mängd chefer i olika positioner, vilka manade till en hel del eftertanke.

För den som är intresserad av en ”rejäl” ledarskapskurs som sätter ledarskapet i sitt sammanhang för att samklinga med organisationens strategi, utveckling, motivation, kultur och styrning så erbjuder EFL kursen EFL Ledarskap i organisationer. Kursen leds av Stefan Sveningsson och ges en gång om året med start i januari.

EFLs Ex Ante-nätverk är öppna för medarbetare i företag som är medlemmar i EFLs nätverk. Nätverksgrupperna finns i följande tre inriktningar:
Ex Ante HR
Ex Ante Ekonomi
Ex Ante Marknad