Hallå Ola Åberg!

Ola Åberg Controller Kraftringen Energi AB

Ola Åberg, Controller, Kraftringen Energi AB

Du har en civilekonomutbildning i botten och arbetar som Business Controller – vad fick dig att bestämma dig för att gå EFL Affärsstyrning?
Jag har under senare år jobbat allt mindre med redovisningsfrågor och allt mer med verksamhetsstyrning, så jag kände att jag ville tillgodogöra mig mer teori inom det området.

På vilket sätt tycker du att den kompletterar din civilekonomutbildning och utvecklar dig i din roll som Business Controller?
Studierna med redovisningsinriktning behandlade inte frågeställningar kopplat till olika strategier och målstyrning så mycket, vilket denna kurs gör.

Vad är ditt intryck EFL Affärsstyrning?
Kursen hade en stor spridning av deltagare från olika befattningar och branscher vilket gav bra dynamik. Delar av kursen framförallt inom strategidelen gav upphov till många intressanta och givande diskussioner.

Beskriv några take aways!
Att gå en utbildning efter att man arbetat gjorde att man kunde ta till sig teorier på ett helt annat sätt än man kunde då man studerade en gång i tiden. Att jag hade mycket mer att tillföra i diskussioner än vad jag trodde innan jag sökte till kursen.

EFL AFFÄRSSTYRNING

Kursen omfattar verksamhetsstyrning på djupet och bredden, och ger nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag. Efter en kväll i veckan under 20 veckor är deltagarna bättre på att göra ekonomiska analyser och att såväl ta fram som tolka kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet.

Läs mer om EFL Affärsstyrning