Civilekonomutbildning light

”Man får en bra överblick av det ekonomiska språket, men också hur de olika termerna hänger ihop och används, inom allt från finansiering, kalkylering till marknadsföring och strategier” Så säger Pernilla Andersson, Sektionschef på Sony Mobile, om EFLs kurs Affärskunskap som hon gick i våras. 

Affärskunskap kan beskrivas som en inspirerande mix innehållande ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Under 8,5 dagar, med träff en gång i veckan, bakas nya kunskaper ihop med kursdeltagarnas verksamheter.

En av deltagarna på vårens Affärskunskap var Pernilla Andersson, Sektionschef på Sony Mobile. Pernilla, som har en bakgrund som civilingenjör, sökte sig till Affärskunskap för att få en djupare inblick i hur olika nyckeltal hänger samman och hur dessa enkelt kan analyseras.
– Jag läste till civilingenjör därför att teknik alltid har intresserat mig, berättar Pernilla. Samtidigt har jag länge känt ett behov av att förstå kopplingen mellan den tekniska kärnverksamheten och hur den sen kan realiseras ekonomiskt.  Jag ville få en djupare inblick i hur olika nyckeltal hänger samman och jag ville också se hur man på ett enkelt sätt kunde analysera dessa. Detta var det första som jag lockades av i innehållet av kursen.

Affärskunskap löper under 10 veckor och varje tillfälle har sitt eget tema, såsom affärsredovisning, företagsanalys och strategi, som knyts ihop till en helhet.
– Det har funnits en röd tråd genom hela kursprogrammet, säger Pernilla. Det har varit väldigt inspirerande föreläsningar med duktiga lärare vilket har gjort det otroligt lätt att ta till sig kunskapen. Varje föreläsning har haft ett tema för dagen, och vi har under några tillfällen även fått gästa andra kursdeltagares företag. Det har gett många nyttiga infallsvinklar.

Pernilla, liksom många andra deltagare, betonar efter avslutad kurs att hon fått ett bättre helhetsperspektiv, grepp om de företagsekonomiska verktygen och bättre förståelse för ekonomiska samband och resonemang.
– Jag känner mig mycket tryggare med att tolka siffror ur ett affärsmässigt perspektiv, jag förstår också hur input från min egen verksamhet används och påverkar företaget ekonomiskt, menar Pernilla. Kursen har även gett inspiration till hur man kan arbeta med strategier och målarbete på ett övergripligt sätt.

Sammanfattningsvis menar Pernilla att Affärskunskap passar alla, ger en bra överblick och ett ovärderligt nätverk.
– Jag tycker att den här kursen egentligen är bra för alla. Man får en bra överblick av det ekonomiska språket, men också hur de olika termerna hänger ihop och används, inom allt från finansiering, kalkylering till marknadsföring och strategier. Har man inte en civilekonomutbildning så får man en light-variant genom den här kursen! Man får dessutom ett ovärderligt nätverk genom de andra kursdeltagarna!

 

 

Pernilla_Persson_Sony_2
Pernilla Andersson
Sektionschef, Sony Mobile

AFFÄRSKUNSKAP

På EFLs kurs Affärskunskap utvecklar du din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Det ingår både mjuka och hårda delar och det sker en direkt koppling till ditt företag. Du blir van att använda det ekonomiska språket, du får bättre förståelse för ekonomiska samband, du blir stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering. Läs mer om Affärskunskap