Hur främjar man en kreativ, innovativ och öppen företagskultur?

Professorerna Charlotta Johnsson och Anders Warell vid Lunds Tekniska Högskola, berättar vad som kännetecknar och främjar ett entreprenöriellt mindset.

Charlotta Johnsson och Anders Warell, båda professorer och lärare vid LTH som bl.a. arbetar med innovations- och entreprenörsskapsfrågor, svarar här på frågorna:

  • Vad kännetecknar ett entreprenöriellt mindset?
  • Vad kan man göra för att främja en innovativ och öppen företagskultur?
  • Hur undviker man fallgropar och misstag när man vill skapa en kreativ kultur?
  • Vad vinner man på att ha en öppen, kreativ och innovativ företagskultur?

För dagens företag krävs, förutom att starta från en bra idé, att man kontinuerligt utvecklas och kan anpassa sig efter förändrade förutsättningar. Detta gör att en kreativ, öppen och innovativ företagskultur är en mycket viktig faktor.

Att skapa en innovativ kultur kräver öppenhet, mod och förtroende, både hos individ och ledning. Miljöer och mindset kan formas till att antingen stötta eller stjälpa den innovativa förmågan. Både individen och organisationen behöver träna sin kreativa förmåga, fokusera på behov före lösning, och stödja divergent tänkande och skapa multidisciplinära team.


Charlotta Johnsson och Anders Warell

Charlotta Johansson och Anders Warell föreläser om entreprenöriellt mindset på EFL Hot Spot

Charlotta Johansson och Anders Warell

Charlotta Johnsson och Anders Warell är båda professorer och lärare vid LTH och har bl.a. arbetat med innovations- och entreprenörsskapsfrågor.

De har båda varit med och startat upp X-Lab vilket är ett studentinnovationscentrum och makerspace. De har forskat på entreprenörsanda och drivkrafter som skapar innovativa grupper och individer. Hur kan man utforma miljöer så att innovation och intra/entreprenörsskap frodas?