Hur ska ABB ta sig in i och etablera sig i Angola och Moçambique?

Detta skarpa uppdrag kommer deltagarna på pågående Executive MBA snart att få angripa, då de närmar sig det fjärde och sista momentet av programmet som handlar om Afrika.

ABB, som idag har verksamhet i Johannesburg, ser hur den afrikanska marknaden växer, och vill med hjälp av våra deltagare ta fram etableringsstrategier i Angola och Moçambique. Med start i slutet av oktober kommer deltagarna, indelade i grupper, att börja arbeta med ABB-uppdraget, som initierats av en av deltagarna.

Uppdraget för deltagarna innebär att ta fram varsin strategi för de två marknaderna som tar hänsyn till dess potential, handelsläget, möjlighet till genomförande, det politiska läget och andra risker. Deltagarna ska även komma med förslag på vilka resurser och vilken typ av organisationer som krävs, liksom kostnad-nytta-analyser.

Efter drygt tre månaders fördjupning hemma i Sverige kommer de i början av februari att göra en field trip till Afrika, där kommer att arbeta tätt ihop med ABB i berörda länder. Under hela arbetets gång kommer de att ha erfarna handledare till sin hjälp.

Afrikauppdraget innebär att deltagarna får testa sina kunskaper på ett skarpt affärsuppdrag och beröra allt de lärt sig på det 18 månader långa programmet. De ökar även sina kunskaper och sin kännedom om Afrika, kontinenten som har enorm ekonomisk utvecklingspotential, men som många har väldigt liten erfarenhet av.

– Vårt Executive MBA är mig veterligen det första med inriktning på Afrika, säger programchefen Tony Åkesson. En satsning vi är oerhört stolta över och som bekräftar vår ambition om att vara nytänkande och vara med där framtiden ligger. Satsningen möjliggörs genom att vi har Lunds universitet i ryggen med sina väl upparbetade kontakter på plats och tillgång till en rad Afrikaexperter, avslutar Tony.

Läs mer om Executive MBA