”I Sverige växer 200 000 barn upp i alkoholistfamiljer”

Vad har det här budskapet för syfte? Varifrån kommer den här siffran? Skulle budskapet få en annan tyngd om man bytte ut siffran mot ”väldigt många”? Fundera ett tag över det! Så här inledde vår föreläsare Niklas Sandell senaste föreläsningen i Affärskunskap på temat kalkylering.

I en väldigt fin lokal på Tetra Pak i Lund inledde läraren, Niklas Sandell, dagens föreläsning som skulle handla om kalkylering. Niklas som är lektor vid Ekonomihögskolan har även lång erfarenhet som revisor för bland annat PWC. Förutom att forska i redovisningsfrågor studerar han också språket i redovisningsrapporter. Just språket var en viktig del av dagens undervisning. Framförallt betonade Niklas att det är viktigt att hålla språket enkelt och inte krångla till det. ”Det är viktigt att förstå tillräckligt mycket om ekonomi, så att man kan ställa frågor, ifrågasätta och få en förståelse”.

RTEmagicC_EFL_Affarskunskap_Niklas_Sandell.jpg

Den som behärskar tillräckligt mycket ekonomikunskaper och kan tillräckligt många ekonomiska begrepp kan lättare ta reda på vad som egentligen gömmer sig bakom siffrorna i resultaträkningar, årsredovisningar, statistikuppställningar etc .

Siffror uppfattas nämligen ofta som sanningar. De skänker trovärdighet – man kan ju vara så exakt och då måste man väl vara trovärdig, kunnig och seriös, eller?

”Sysselsättningen har gått upp med 100 000” (säger alliansen)

”Arbetslösheten har gått upp med 100 000” (säger oppositionen).

Vem har då rätt? ”Båda”, enligt Niklas, ”här förs bara fram just det buskap som respektive parter vill ska framföras”.

Vill man ha en helhetsbild bör man lyssna på båda sidor!

Nästa vecka ska vi prata mer om ekonomistyrning, dvs ”att göra rätt saker på rätt sätt”. Vi ska vara ute i Västra Hamnen på Region Skåne och ser mycket fram emot att få större inblick i hur de arbetar med ämnet för dagen.

Häng med!