Inled det nya året med koll på digitalisering

Gav du möjligen nyhetslöftet att 2018 skaffa dig bättre grepp om digitaliseringens möjligheter för dig och din verksamhet? Bra! Genom EFL:s tredagarskurs Digitalisering – från buzzword till praktisk handling skaffar du dig den överblick du behöver för att kunna ta nästa steg i denna process. Kursstart den 18 januari.

Vilket bättre sätt kan tänkas än att börja sin kompetenspåfyllnad för året med att effektivt skaffa sig grepp om digitaliseringen, lära sig att tänka i affärsmöjligheter kring detta för den egna verksamheten, samt att plocka ned dess potentiella potential i konkreta termer?

EFL:s tredagarskurs Digitalisering – från buzzword till praktisk handling drar igång i mitten på januari med sammankomster den 18, 30 samt 31 januari.

Läs mer om kursen