Internationell Corporate Governance på Styrelseprogrammet

EFL:s Matts Kärreman presenterar forskning och olika perspektiv på temat Internationell Corporate Governance på dagens Styrelseprogramsammankomst. Teoretiska begrepp och modeller diskuteras, samt praktiska arbetssätt beträffande styrelsearbete i olika internationella sammanhang.