Isen bruten för vårens omgång av Affärskunskap!

Dagens uppstart av åttadagarskursen Affärskunskap var på temat Företaget och dess omvärld. Diskussioner varvades med nya kunskaper och tillfälle att lära känna varandra. Framför sig har deltagarna en spännande vår fylld med ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning.

Affärskunskapsprogrammet inleddes som vanligt med att bryta isen i form av att deltagarna intervjuar varandra kring förväntningar på programmet, vad de arbetar med och intressen. Detta är en viktig pusselbit för att stimulera kontaktbyggandet inom gruppen, samt värdefullt för att göra en form av gemensam ”incheckning” till kunskapsresan deltagarna står inför. Vi noterar högt ställda förväntningar på programmet, deltagare från en rad spännande verksamheter (bl a god representation från våra medlemsföretag), samt förstår vi att olika former av fysisk träning står högt på agendan för många av deltagarna. Träning sker ju i olika former och vad avser ”intellektuell träning” kommer EFL att bidra med spännande modeller/verktyg/perspektiv under vårens gång! Resterande av denna första dag ägnades åt omvärldskoll och makroekonomi under ledning av Pontus Hansson – vilket utöver nya kunskaper gav flera intressanta diskussioner.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Framför sig har deltagarna 8,5 dagar fördelade under våren där de utvecklar sin helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Först ut som tema var Företaget och dess omvärld, vilket följs av bl.a. Kunden och marknaden, Kalkylering, företagsanalys och organisation och styrning. Det ingår både mjuka och hårda delar och det sker en direkt koppling till deltagarnas företag. Deltagarna blir vana att använda det ekonomiska språket, får bättre förståelse för ekonomiska samband, blir stärkta i sitt ledarskap och inom strategisk planering.

Affärskunskap

Affärskunskap är en av våra mest populära utbildningar. Ett utmärkt program för dig, som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket.

Under 8,5 dagar löpande över 10 veckor går vi igenom företagsekonomins byggstenar och ger dig grunder som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Programmet innehåller allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier. Utbildningen anpassas efter deltagarnas egna verksamheter, där era specifika förutsättningar vävs in.

Läs mer om Affärskunskap