Kan man lära sig att bli en bra ledare?

Det finns få saker som är så omdebatterade som ledarskap. Ledarskap ses ofta som avgörande för organisationers utveckling och en viktig förklaring till såväl organisationers framgång som misslyckande. Men vad innebär egentligen bra ledarskap? Hur skapar man ett bra arbetsklimat med engagerade och motiverade medarbetare, god sammanhållning och stämning? Och är det något man kan lära sig? Ledarskapsexperten Stefan Sveningsson, som är huvudlärare på kursen Ledarskap i organisationer, delar med sig av sina tankar kring framgångsrikt ledarskap.

EFL:s ledarskapsexpert Stefan Sveningsson, professor, forskare och huvudlärare på kursen Ledarskap i organisationer, i en intervju kring ledarskap.

Går det egentligen att lära sig att bli en bra ledare?
Ja, man kan absolut lära sig bli en bra ledare! Ledarskap handlar om interaktion, relationer och handlingar och detta kan alla som vill bli bättre på. Det handlar om att tillgodogöra sig förståelse för de olika momenten i ledarskapsprocesserna, d.v.s. att försöka åstadkomma inflytande över vad hur människor upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö. Ledarskap är riktat på det inre hos människor, tänk, mening, emotioner, syften, identitet, spiritualitet, förståelse, tolkning.

Vad är bästa tillvägagångssättet för att utvecklas i sitt ledarskap?
Det finns många sätt att utveckla sitt ledarskap på, men viktigt är att man ges möjligheter att fundera över hur ledarskap fungerar i praktiken, dvs i verkliga organisationsmiljöer. Därför lägger vi stor vikt vid interaktion mellan teori och praktik på kursen Ledarskap i organisationer, bland annat genom praktikfall från många skilda företag och branscher och genom att deltagarna får arbeta med sina eget ledarskap i sina egna organisationer. På så vis kan man levandegöra ledarskap i praktiken och därmed tillägna sig åtskilliga lärdomar.

Hur skapar man ett bra arbetsklimat med engagerade och motiverade medarbetare, god sammanhållning och stämning?
Det gör man genom att uppmuntra, engagera och få människor att känna meningen och syftet med verksamheten. Detta kräver ofta närvaro och tillgänglighet och att man som ledare samtalar och lyssnar på medarbetare. Det är också viktigt att uppmärksamma medarbetare och få alla att känna sig inkluderade. Detta bidrar till att öka människors självkänsla självrespekt och värde, något betyder mycket för engagemang. Till det kan man också foga att det är betydelsefullt att klargöra meningen med arbetet vilket ibland kan kopplas till organisationen i bredare mening, d.v.s. visioner och strategier. 

Ledarskap i organisationer får alltid topputvärderingar av deltagarna. Varför är Ledarskap i organisationer en så bra och viktig utbildning?
EFL:s Ledarskap i organisationer ger deltagarna färdigheterna och kunskapen att leda sina verksamheter och team på ett mer framgångsrikt och effektivt sätt. Utbildningen ger formell kunskap, verktygen som behövs och utvecklar den individuella förmåga. Vi bygger på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar en plattform för ledarutveckling på såväl individ-, som grupp – och organisationsnivå. Utbildningen sätter ledarskapet i ett sammanhang med strategi, affärsidé och mål och är uppbyggd som en kvällskurs en dag i veckan under 17 veckor.

Vem vänder utbildningen sig till?
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare – både de med och de utan formell chefstitel – i organisationer och de som har intresse att förstå vad modernt ledarskap handlar om.

Vill du veta mer om Ledarskap i organisationer?
  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!

EFL Ledarskap i organisationer

Utbildningen ger deltagarna färdigheterna och kunskapen att leda verksamheter och team på ett mer framgångsrikt och effektivt sätt. Deltagarna får formell kunskap, verktygen som behövs och utvecklar den individuella förmågan. Programstart: 22 januari. Läs mer