I kölvattnet av Brexit

Storbritannien har lagt sin röst och kommer att lämna EU – eller? Den 28 september diskuterar nätverksgruppen Ex Ante Ekonomi vad utträdet egentligen innebär och betydelsen ur ett svenskt perspektiv.