”Ett brett spektrum av konkreta verktyg inom ledarskap, strategi och affärsutveckling”

EFL:s och HD-Sydsvenskans Executive MBA-stipendiat Azadeh Pourjanaki, Division Manager på Consafe Logistics, berättar om lärdomarna hon tagit med sig efter 18 månader på EFL:s Executive MBA-program.

Azadeh Pourjanaki fick 2017 EFL:s och HD-Sydsvenskans stipendium ”Nästa skånska stjärna” och påbörjade Executive MBA-programmet. För en dryg månad sedan diplomerades hon tillsammans med övriga 24 kursdeltagare. Vi intervjuar henne kring vilka lärdomar och erfarenheter hon tar med sig från de senaste 1,5 åren.

Azadeh Pourjanaki får ta emot sitt Executive MBA-diplom av EFL:s vd Henrik Lundgren

Hur känns det så här några veckor efter diplomeringen?
Det är lite blandade känslor. Såklart en lättnad över att man är klar, men också en känsla av vemod över att den spännande resan med alla fantastiska kurskamrater är slut.

Vilka skulle du säga är dina största lärdomar från 18 månader på EFL:s Executive MBA?
Oj, det var en svår fråga. Den listan är så lång, men på övergripande nivå så skulle jag säga är jag har fått en mycket djupare inblick i hur företag fungerar, allt från marknadsföring och brandig till organisation, strategi och ekonomisk uppföljning. Att få kopplingen mellan alla dessa bitar till en helhet har varit den största lärdomen. 

Att få möjligheten att under 18 månader, jobba tillsammans med 24 erfarna och väldigt kompetenta ledare har också varit extremt lärorikt. Det har gett mig djupare insikt om mig själv som ledare både vad gäller mina styrkor och mina utmaningar.

Att inse vikten av, och framförallt kunna balansera, jobbet och privatlivet har också varit en stor del av min EMBA-resa. Med två små barn, en full kalender både på jobbet och privat i kombination med mina studier har såklart krävt en hel del prioriteringar och omprioriteringar för att jag skulle nå mina mål. Men det har också förstärkt min tro på värdet av sätta ett tydligt mål (för sig själv eller sin organisation/sina medarbetare) men samtidigt vara beredd på att omplanera och justera sina planer under resans gång. Jag har också lärt mig att stanna upp och reflektera (även när allt omkring rusar!), och att använda det som ett verktyg för att ständigt utveckla mig själv och mina medarbetare.

Sedan har jag fått med mig ett brett spektrum av konkreta verktyg inom ledarskap, strategi och affärsutveckling som tillsammans ger mig en riktigt bra grund i min fortsatta karriär.

Diplomering av Executive MBA Class of 2019

På vilka sätt har du haft nytta av detta i din yrkesroll?
Genom att jag nu fått större förståelse för olika aspekter av affärsutveckling, så kan jag i mitt dagliga arbete, på ett mycket bättre sätt, hjälpa mitt företag nå sina mål. 

När tycker du att EFL:s pedagogik har gett bäst resultat för ditt lärande?
När vi har arbetat med konkreta case som deltagarna haft med sig från de företag de jobbar på. Att kombinera teori med verkliga case har för mig varit ett extremt kraftfull verktyg för att få djupare förståelse för problemställningar och möjliga lösningar och metodik kopplat till dessa.

Erfarenhetsutbytet med andra deltagare är en viktig del av EFL:s pedagogik. Vilket värde ser du personligen i det erfarenhetsutbytet?
Jag ser ett väldigt stort värde i det erfarenhetsutbytet! Att få en överblick av 24 andra företag i väldigt olika industrier och branscher har varit otroligt lärorikt. Det har hjälp mig att få mycket bredare perspektiv på framförallt ledarskap och strategiarbete. 

Vad kan du säga om det nätverk du byggt upp under utbildningens gång?
Nätverket har berikat mig på flera olika plan. Jag har funnit en hel del nya vänner för livet och samtidigt en stor stödgrupp som jag vet jag kan vända mig till som bollplank och inspiration i min yrkesroll. Det är en trygghet som jag värdesätter otroligt högt. 


Leading IMPACT- Executive Management & Leadership Program

I oktober startar EFL det nya executive managementprogrammet Leading IMPACT, som bygger vidare på det framgångsrika pedagogiska koncept som utvecklats och förfinats under mer än 20 år av Executive MBA-leveranser. Läs mer på www.leadingimpact.se


LÄS MER
Executive MBA på www.executivemba.se
Leading IMPACT på www.leadingimpact.se
Intervju med Azadeh Pourjanaki i HD-Sydsvenskans 8till5