Låt EFL:s experter vara en injektion vid er kommande kick-off

Dags att planera framtiden? EFL:s experter anlitas ofta för att vara en injektion vid kick-off-aktiviteter!

EFL har stor erfarenhet av att genomföra inspirerande och kompetenshöjande insatser i samband med att man t.ex. planerar sin strategi för framtiden, vill öka sin förståelse för ekonomiska samband, bli klok på digitalisering eller står inför eller befinner sig mitt i en förändring. Med 80 EFL-pedagoger som behärskar det mesta inom ledarskap, marknadsföring, ekonomi, organisation, digitalisering kan vi vara en partner i samband med er kommande planeringskonferens, kick-off eller liknande. Vi erbjuder allt från en kort tvåtimmarsföreläsning till att vi kan åta oss helhetsansvaret för er planeringsaktivitet. Låt era utmaningar möta vår expertis!

Utvecklingsinsatser där era affärsutmaningar möter vår expertis!