Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program nästa för Adam Jomaa

”Jag har ett stort intresse för att utveckla verksamheter och människor och vill gärna både bredda perspektiv och fördjupa kunskaper som gör mig mer komplett som ledare.” Med den ambitionen påbörjar Adam Jomaa, Team Manager Quality på Kraftringen, EFL:s nya flaggskeppsprogram Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program i höst.

”Jag vill utveckla framför allt den strategiska delen i mitt ledarskap och omsätta nyvunna kunskaper och perspektiv i praktiken hos min arbetsgivare”, berättar Adam Jomaa.

Adam, som är utbildad civilingenjör i bioteknik, arbetar på energibolaget Kraftringen med olika strategiska satsningar för att utveckla verksamheten, både kopplat till struktur och kultur. Innan dess hade Adam en roll som industriparkschef på Kemira Kemi i Helsingborg, med fokus på bl.a. affärs- och verksamhetsutveckling och företagsledning.

Till hösten startar Adam EFL:s nya Executive Managementprogram Leading IMPACT, som utvunnits ur och förfinats utifrån vårt Executive MBA-program, som vi gett tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i 20 år. Vi intervjuar Adam kring hans förväntningar inför höstens start.

Vad fick dig att bestämma dig för att gå Leading IMPACT?
Jag har under några års tid känt att ett program motsvarande en Executive MBA vore intressant och passande där jag befinner mig i karriären. Jag har ett stort intresse för att utveckla verksamheter och människor och vill gärna både bredda perspektiv och fördjupa kunskaper som gör mig mer komplett som ledare.

Varför föredrog du Leading IMPACT framför andra managementprogram på motsvarande nivå?
Både innehållet och strukturen för Leading IMPACT tilltalar mig. Jag tror på upplägget med effektiva träffar med fokus på reflektioner och utbyte mellan deltagarna samt den kontinuerliga tillämpningen av kunskaperna i arbetet. Jämfört med ett traditionellt Executive MBA-program tror jag att Leading IMPACT ger större praktiskt nytta för både deltagare och företag, kontinuerligt under programmets gång. Att rent geografiskt ha nära till programträffarna är också en viktig aspekt för mig för att kunna få ihop balansen med arbete och familjeliv.

Vad har du för förväntningar?
Jag ser verkligen fram emot att få gå programmet och tycker det ska bli väldigt roligt! Jag förväntar mig att det kommer innebära hårt arbete från oss deltagare för att få ut mesta möjliga av utbildningen, och att det är viktigt att alla bidrar med sina erfarenheter och reflektioner,  både för det egna och för hela gruppens lärande. Jag tycker att mångfalden i gruppen berikar lärandet, och ser fram emot det nätverk jag får genom programmet; bestående av personer med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter, från olika typer av verksamheter.

Vad vill du utveckla genom ditt deltagande på programmet?
Jag vill utveckla framför allt den strategiska delen i mitt ledarskap och omsätta nyvunna kunskaper och perspektiv i praktiken hos min arbetsgivare. De erfarenheter som jag tar med mig från programmet kommer jag ha stor nytta av också i framtida, mer ansvarstyngda roller.


Leading IMPACT
– Executive Management and Leadership Program

Leading IMPACT – Executive Management and Leadership Program startar den 9 oktober. Vill du veta mer om programmet? Gör en intresseanmälan eller kolla in hemsidan www.leadingimpact.se