Leading Impact nästa!

”Jag valde Leading Impact för att det är en bred utbildning som täcker många block och med ett intressant programinnehåll”, säger Kent Bengtsson, Group CFO på Sandberg Development AB. I en intervju berättar han om sina tankar inför programstarten i höst och vilka förväntningar han har.

Kent Bengtsson, Group CFO på Sandberg Development, påbörjar Leading Impact-programmet i höst

Hej Kent! I oktober ska du börja på Leading IMPACT! Hur känns det?

Det känns väldigt inspirerande! Jag ser fram emot att kunna utvecklas och få nya insikter som jag kan ta vidare i min roll och verksamhet.

Vad fick dig att bestämma dig för att gå programmet?

Tankarna på ett managementprogram började i dialog med koncernchefen för flera år sedan. Att det blev just EFL och Leading Impact bygger på mycket bra referenser och renommé, samt att verksamheten kände till EFL sedan tidigare.

Vad tilltalar dig med Leading IMPACT?

Leading Impact har ett upplägg som tilltalar mig genom att vara en bred utbildning som täcker många block och med ett intressant programinnehåll. Dessutom är de fördjupningsområden som erbjuds högst relevanta för mig och den verksamhet jag arbetar i. Att jag får möjlighet att arbeta med och utveckla en frågeställning under hela programmet, en s.k. Impact Challenge, och få den belyst i olika perspektiv. Att dessutom få input från övriga deltagare och mentorer, för att sedan kunna ta insikterna vidare internt tilltalar mig också. Jag ser även fram emot att utöka mitt nätverk i regionen.

Vilka förväntningar har du?

Jag förväntningar mig att utveckla mina ledarskapsförmågor och öka mina insikter. Sedan ser jag fram emot att fylla på verktygslådan med nya och kompletterande verktyg att använda i dagliga och strategiska frågor. Detta för en ökad förståelse och förmåga att analysera och utveckla verksamheterna i Sandberg Development-koncernen. Jag ser från emot erfarenhetsutbytet och att utveckla mitt nätverk av personer som på olika sätt kan bidra till min och verksamhetens utveckling.

Berätta om Sandberg Development

Vi är ett familjeägt investeringsbolag, men till skillnad från många andra investeringsbolag så präglas vi av långsiktighet. Vårt innehav i Aimpoint går t.ex. tillbaka till 1975 och GRANULDISK till mitten av 80-talet och i Camurus har vi varit största ägare sedan 1991. De verksamheter vi investerar i präglas av teknisk innovation, att de ska kunna utvecklas, har global potential och att de bidrar till långsiktig tillväxt och samhällsnytta. Vi omsätter ca 1,4 miljarder, har en lönsamhet på 20% och drygt 300 anställda i våra helägda bolag.

Berätta om din tjänst

Sedan 6 år tillbaka har jag en roll som Group CFO för Sandberg Development-koncernen. En tjänst och en koncern i ständig utveckling, med fokus på tillväxt. Tjänsten som Group CFO omfattar verksamhetsuppföljning och analys, verksamhetsutveckling, koncernredovisning, Treasury Management, valutahedge, säkerhetsfrågor, intern kontroll, samt övergripande ansvar för IT-och Facility-organisationerna.

Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i din roll?

Det är viktigt att kunna utveckla och motivera teamet i en organisation som är i ständig förändring. Sedan behövs en analytisk förmåga, samt att kunna betrakta en problemställning såväl holistiskt som på detaljnivå.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Stor grad av frihet under ansvar. Att arbeta med tydlighet både vad avser ansvarsområden såväl som förväntningar. Jag har alltid en öppen dörr och en informell ledarstil. Ingen fråga är för dum för att ställas.

Berätta om din bakgrund

Jag har haft ledande roller och positioner i mer än 20 år i en rad olika verksamheter –  statlig verksamhet, stora globala/internationella organisationer, börsnoterat svenskt bolag, samt svenska ägarledda onoterade bolag.

 

Leading Impact

  • Executive managementprogram
  • 15 månader med strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande
  • Programmet är förfinat utifrån vårt Executive MBA, som getts i partnerskap med Lunds universitet under 20 år
  • Tar utgångspunkt i deltagarnas verklighet och strategiska utmaningar

Nästa programstart:
6 oktober, 2021.

Läs mer om programmet:
www.leadingimpact.se

Sandberg Development

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag som genom aktivt ägande förädlar innovations- och teknikdrivna företag med bas i södra Sverige.

Läs mer om Sandberg Development

Vill du veta mer om Leading Impact?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!