Leading Impact – redo att anta utmaningen?

EFL:s managementprogram Leading IMPACT är nästa steg i utvecklingen av vårt Executive MBA-program, där utgångspunkten är dina skarpa utmaningar. Anmäl dig till informationsmöte för att få veta mer om programmet, som startar den 7 oktober. Se infomötesdatum och anmäl dig →

Leading Impact – Executive Management & Leadership Program ger en 15 månaders kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Programmet är förfinat utifrån vårt Executive MBA, som vi gett i partnerskap med Lunds universitet under 20 år, och utgår från dina strategiska utmaningar och möjligheter i realtid.

Vi använder oss av en helt ny pedagogik med en programdesign och struktur som på ett effektivt sätt adresserar de utmaningar som dagens och framtidens ledare ställs inför. Varje deltagare matchas med en impact coach, som har direkt, praktisk erfarenhet av att leda utveckling och förändring, och som följer deltagaren under programmets 15 månader.

Varför investera i EFL:s Leading IMPACT program?

  • En utbildning som fokuserar på dina konkreta affärsutmaningar
  • Akademiskt förankrat program med en praktisk profil
  • En hands on-profil som skapar omedelbar affärsnytta
  • Erfarenhetsutbyte och nätverk som ger professionell nytta
  • Kraftfull utveckling av ditt personliga och strategiska ledarskap

Programstart: 7 oktober. Läs mer om programmet

Informationsmöte

Anmäl dig till ett informationsmöte för att få veta mer om programmet!

Infomötesdatum:
5 augusti kl 10
12 augusti kl 14.30
19 augusti kl 10
26 augusti kl 10

Till anmälan av informationsmöte