Marknadsföring för ökad försäljning

Inom marknadsföring är ofta kopplingen till försäljning indirekt och otydlig. På vår inspirationsföreläsning belyser vi hur vi kan tillämpa olika verktyg, modeller och perspektiv inom marknadsföring för att skapa ökad försäljning i verksamheten. Välkommen att inspireras hos oss på EFL den 9 april.

Ett företags förmåga att generera försäljning är avgörande för dess framgång. Men inom området marknadsföring är ofta kopplingen till just försäljning indirekt och otydlig. På denna inspirationsföreläsning belyser och diskuterar vi några av de verktyg, modeller och perspektiv som finns inom ämnet och området marknadsföring, och försöker mer direkt tillämpa dessa på arbetet med att skapa ökad försäljning i företaget.

Jörgen Adolfsson, utbildare för EFL och huvudansvarig för kursen EFL Marketing – koncept, planering och nytänkande håller i inspirationsföreläsningen. Varmt välkommen!

Jörgen Adolfsson
Jörgen Adolfsson

Faktaruta

Tid: Torsdagen den 9 april, klockan 17.30-21.30
Plats: EFL i Lund
Anmälan senast den 7 april till
ann-mari.nilsson@efl.se