”Hög kvalitet på lärarna och intressanta diskussioner”

För att få en helhetsbild från nationalekonomins makro till kalkyleringens detaljer sökte sig Mats O Nilsson, Förvaltningschef på MKB Fastighets AB, till vårens omgång av EFL:s Affärskunskap. Kursen lider nu mot sitt slut och vi ställer några snabba frågor till Mats om vad han tycker så här långt.

Mats O Nilsson, Förvaltningschef på MKB Fastighets AB, går vårens omgång av EFL Affärskunskap

Hej Mats! Varför valde du att söka dig till EFL:s Affärskunskap?
Jag har hört mycket gott om EFL och tycker att det lät som en väldigt bra utbildning som passade mina behov och önskemål. Dessutom använder ju EFL föreläsare från universitetet, vilket är en kvalitetsgaranti som jag värdesätter.

Ni är lite drygt halvvägs igenom programmet. Hur är din känsla så här långt?
Den är bra! Utbildningen motsvarar mina förväntningar med hög kvalitet på lärarna och intressanta diskussioner utifrån många olika perspektiv och verksamheter.

Vad hoppas du få ut av programmet som helhet?
En helhetsbild från nationalekonomins makro till kalkyleringens detaljer. Detta är kunskaper både på en övergripande nivå och på detaljnivå som jag kommer ha direkt glädje och nytta av.

Vilka är dina bästa take aways hitintills?
Jag tycker att de delar som handlar om marknadsföring och ledarskap har varit väldigt givande och lärorika. Framförallt beroende på att läraren Carl-Johan Asplund är mycket inspirerande, kunnig och rolig.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?
Att det fortsätter på samma vis som hittills! 

Affärskunskap

EFL:s Affärskunskap har med sina 40 år på marknaden blivit något av en klassiker. Under 8,5 dagar, med träff en gång i veckan, träffas deltagarna för att på ett intressant, lärorikt och inspirerande sätt lära sig att förstå och hantera företagsekonomiska samband och begrepp. Kursen omfattar områden såsom omvärldsanalys, marknadsföring, extern redovisning, kalkylering, företagsanalys och strategi. Nya kunskaper kopplas till deltagarnas företag.

Nästa kurs startar den 26 september.

Läs mer om Affärskunskap