Med sikte på Zambia

Med bara 1,5 månad kvar till diplomering kvarstår enbart det avslutande internationella projektet för Executive MBA Class of 2017. Detta kommer att ta Carl-Magnus Högerkorp, forskningschef på Xintela, och hans grupp nästan 800 mil söderut till Zambia och det svensk-zambiska företaget SupaMoto Energy och deras ”clean energy”-koncept.

Afrika närmar sig! Hur ser ert uppdrag ut?
Vi är en grupp om 10 personer från Executive MBA Class of 2017 som åker till Zambia för att jobba med ett Svensk-Zambiskt företag som heter SupaMoto Energy. SupaMoto Energy erbjuder ett mycket intressant ”clean energy” koncept, som bland annat innehåller ett nytt rent och mycket effektivt hushållsbränsle tillverkat av överbliven biomassa från ogräs-buskar. SupaMoto Energy startades av Mattias Ohlson och Per Löfberg, och företaget har verksamhet i Lund och Lusaka, Zambia. Nyligen lyckades de få till en deal med FNs flyktingorgan UNHCR kring deras bränsle- och spiskoncept.

Vårt projekt går ut på att lära oss mer om företaget och få en bättre inblick i hur det är att bygga ett företag och en business i denna delen av världen. Med utgångspunkt från detta gör vi en analys av business caset för att slutligen ta fram ett material kring SupaMoto Energy för att kunna presentera för investerare som vill utforska möjligheterna i Afrika.

Berätta, var i förberedelserna är ni just nu?
Just nu försöker vi skapa oss en så bra bild som möjligt kring caset. Vi lär oss om Zambia generellt, om det politiska och ekonomiska läget, om makroekonomiska faktorer som påverkar landet, och om SupaMoto Energy och allt som händer med bolaget just nu.

Hur ser upplägget ut när ni väl är på plats?
När vi väl är på plats har vi ett antal spännande möten inplanerade. Exempelvis ska vi titta närmare på SupaMoto Energys affärsmodell och hur deras säljkanaler fungerar. Vi ska lära oss mer om deras energilösning, och hur värdekedjan för den ser ut, och hur deras koncept gör skillnad för Zambier. Vi ska även prata med lokala myndighetsrepresentanter och träffa businessfolk på den svenska ambassaden.

Vad hoppas ni få ut av resan?
Den viktigaste aspekten av resan är att komma dit för att ta in och förstå allt som vi inte kan ta till oss när vi arbetar med projektet här i Lund. Det kommer bli en mycket givande och lärorik resa. Det händer så mycket, och snabbt, i dessa framväxande ekonomier. Av den anledningen är det oerhört spännande att få möjlighet att titta lite närmare på ett av de företag som nu håller på att hitta sin nisch på denna väldiga kontinent.

Förutsättningarna för affärsverksamhet är mycket annorlunda i Zambia jämfört med Sverige. Bland annat brottas man med kraftiga fluktuationer i valutan, en pågående energikris där el-nätet ligger nere 4-8 timmar per dag, utmaningar med korruption, brister i infrastruktur såsom vägar och sjukvård – och en stor del av befolkningen som lever av mycket små medel. Samtidigt finns det en stark entreprenöranda och vilja till förändring som kommer att driva utvecklingen framåt.

Vad ser du mest fram emot?
Att för en stund lämna vårt rätt trygga och förutsägbara Sverige, för att exponeras för en verklighet som delas av så stor del av jordens befolkning – att leva på under $2 per dag – men att samtidigt inse att denna verklighet snabbt håller på att förändras med internets utbredning och tillgången till ny billig teknik. SupaMoto Energy har till exempel även ett solcellspanelskoncept som blivit en stor försäljningssuccé, och som erbjuder en tillförlitlig lösning att ladda sin smartphone.

Är ni nervösa för något?
Ja, att vi inte kommer att ha tillräckligt med tid att få gjort det vill få gjort väl i Zambia.

Hur kommer ni att presentera era fynd?
Vårt projektarbete kommer att avrapporteras både som en presentation och som en skriven rapport, och delas med EFL och SupaMoto Energy. Vi hoppas att vårt arbete kan vara av nytta för SupaMoto och deras spännande resa mot framtiden.

Läs mer om Executive MBA