MiLgårdarna i Klippan fortsatt hemvist för Executive MBA

Det står nu klart att MiLgårdarna i Klippan även fortsättningsvis kommer att vara hemvist för EFLs Executive MBA. Som nästa steg i EFLs och MiLgårdarnas fördjupade strategiska samarbete har ett nytt långsiktigt avtal tecknats. ”Att MiLgårdarna blir hemvist för ett av landets mest kvalificerade chefsutbildningar på akademisk nivå gläder mig oerhört”, säger Lennart Rohlin, MiLgårdarnas grundare och VD.

MiLEfter snart två genomförda program i Klippan, och med ett tredje som startat i höst, står det nu klart att MiLgårdarna även fortsättningsvis kommer att vara hemvist för EFLs Executive MBA i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
– Den fysiska miljön är en viktig komponent för ett effektivt lärande och vi ställer därför höga krav på att den kursgård vi väljer att samarbeta med också delar vår lärfilosofi. Vi kan konstatera att våra Executive MBA-program på MiLgårdarna i Klippan har fått lysande utvärderingar och vi bygger nu vidare på detta framgångskoncept, säger EFLs VD Henrik Lundgren.

I samband med nyutvecklingen av EFLs Executive MBA för några år sedan togs ett helhetsgrepp för att skapa ”den nya generationens Executive MBA”. Lärmiljön var en av de komponenter som utvärderades när ingenting lämnades åt slumpen.
– Innan vi bestämde oss för MiLgårdarna som hemvist för vårt Executive MBA hade vi flera möten på plats med Lennart och hans team. Deras lyhördhet och vilja att investera i förändringar imponerade, vi har fått det precis som vi vill ha det för att mötesmiljön maximalt ska bidra till de fina resultat som vi idag kan konstatera, säger Henrik Lundgren.

MiLgårdarna bygger sitt koncept som svar på behovet att kunna arbeta avskilt och ostört i en avspänd och spännande miljö som både är professionell och personlig; En miljö som inspirerar till interaktion, nytänkande och lärande. Detta är förstås ett koncept som passar oss utmärkt, menar Henrik Lundgren, som är glad över att vara med i den spännande vidareutveckling av MiLgårdarnas koncept.
– MiLgårdarna är hemvist för många olika utvecklingsprogram inom ramen för EFL, inte minst företagsinterna program med en internationell deltagarkrets. De är alla olika men har en sak gemensamt, att de förstår betydelsen av den fysiska och mentala miljön för resultatet, säger Lennart Rohlin. På MiLgårdarna gillar vi att samverka med partners som är tydliga med sina behov. Ett av våra kärnvärden är ”ständig förändring”. Det är i dialogen med partners som förstår vad den fysiska och mentala miljön betyder för de resultat man vill åstadkomma som vi säkrar att förändringarna också skapar mervärde. Här har Executive MBAs ledning och Faculty varit föredömligt tydliga, avslutar Lennart Rohlin.

Henrik Lundgren, VD på EFL

Henrik Lundgren, VD på EFL

 

Lennart Rohlin, MiLgårdarnas grundare och VD

Lennart Rohlin, MiLgårdarnas grundare och VD