Mobile Heights är ny medlem i EFL

Mobile_hightsVi hälsar Mobile Heights välkommen till EFLs företagsnätverk!

Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke-vinstdrivande organisation som samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen inom området mobil kommunikation och stärka den internationella bilden av Sydsverige som en mobil ”hot spot”.

EFLs företagsnätverk ger tillgång till ett brett kontaktnät, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, rådgivning och utveckling, samt det absolut senaste från forskningsfronten. Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 80 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFLs nätverk.

Läs mer om EFLs företagsnätverk