Morgondagens kompetensförsörjning

Hur ska företag och organisationer hantera sin ledarförsörjning för att anpassa sig till omvärldens snabba förändringstakt?
På vår gemensamma Ex Ante-träff den 28 maj diskuterar vi individers ökade krav på flexiblare anställningsformer såväl som organisationers varierande kompetensbehov i dess olika faser.