EFL satsar på ny alumni för Executive MBA

Inför programstarten 2013 nyutvecklade EFL sitt Executive MBA-program. Nu är det dags för nästa steg då man tar ett nytt grepp kring utbildningens verksamhet för alumner. Efter sommaren är det nya upplägget igång. ”Genom den nya designen ger vi mycket värde till våra alumner”, säger Tony Åkesson som är Director of Executive MBA på EFL.

EFL_MRS_C_4187_350x240px

Executive MBA – Class of 2016

I sitt nyutvecklingsarbete inför Executive MBA-starten 2013 vässade EFL till sitt Executive MBA med ambitionen att skapa ett program som på mest effektiva och relevanta sätt adresserar de utmaningar som dagens managers står inför. Såväl innehåll, pedagogik och struktur sågs över för att skapa ”Executive MBA 2.0” – ett arbete som föll mycket väl ut. Nytänkandet kring Executive MBA fortsätter när alumniverksamheten från och med i år ges en ny design.

– Under hösten gick vi ut till våra alumner med en undersökning kring vad de sätter störst värde på i en alumniverksamhet. Utifrån resultaten av denna undersökning har vi satt ihop en struktur som ger våra alumner mycket värde, säger Tony Åkesson som är Director of Executive MBA på EFL.

En central princip för den nya utformningen av alumniverksamheten är att den i stor utsträckning bygger på den klass vilken deltagarna läste programmet tillsammans med. Detta kompletteras även med större sammankomster där möjligheter ges att nätverka tillsammans med deltagare från andra årgångar på programmet med ledarskap och affärsutveckling i fokus.

– Genom vår nya alumniform ger vi deltagarna möjlighet att även efter programmets slut tillsammans jobba skarpt med sin egen och sina verksamheters utveckling. Det är just denna typ av fortsatt akademiskt tuggmotstånd som många deltagare har efterlyst. Lite tillspetsat kan man säga att vi även efter programslut fortsätter i tangentens riktning för att hålla fokus på ständig utveckling, säger Tony Åkesson.

Läs mer om Executive MBA