”Offentlig sektor står inför stora utmaningar”

”Jag har blivit stärkt i min ambition att flytta fram positionerna för hur offentlig sektor styrs och utvecklas i Sverige”, säger Executive MBA-deltagaren Linda Fastén, Innovationschef, Helsingborgs stad. På lördag diplomeras hon tillsammans med övriga deltagare på Executive MBA Class of 2017.

Snart är 18 månader med Executive MBA till ända – hur känns det?
Det känns bra. Mycket har hänt under utbildningen, på arbetet och i livet i övrigt. 18 månader känns därför både som en kort och lång tid när jag blickar tillbaka. Framför allt känner jag mig laddad och taggad inför framtiden – att få omsätta kunskapen i nya satsningar och uppdrag.

Du kommer från en kommunal verksamhet – hur väl tycker du Executive MBA passade dig och dina utmaningar?
Helsingborgs stad har över 9000 medarbetare och gör upphandlingar för 3 miljarder per år. Alla förvaltningar samt hel- och delägda bolag i organisationen bildar en stor koncern – koncernen Helsingborg – som omsätter cirka 18 miljarder varje år och i flera delar styrs på samma sätt som en större verksamhet i näringslivet. På flera sätt passade Excecutive MBA mig därför perfekt. Jag arbetar med flera övergripande innovations- och utvecklingsfrågor som dockar in i princip allt som Executive MBA tar upp.

Finns det något du gör annorlunda idag jämfört med innan du påbörjade programmet?
Jag har blivit stärkt i min ambition att flytta fram positionerna för hur offentlig sektor styrs och utvecklas i Sverige. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren. Det krävs radikalt nytänkande för att leverera framtidens offentliga tjänster och det krävs ett aktivt samarbete mellan flera olika aktörer i olika branscher. Erfarenheterna från programmet har även bidragit till att jag nu arbetar som innovationschef för Helsingborgs stad.

När du ser tillbaka – vad har varit allra bäst?
Möjligheten att tillsammans med andra reflektera över sin egen och sin organisations utveckling. Du är aldrig fullärd när det handlar om ledarskap, strategi eller management. Har du däremot inställningen att vilja förstå mer och att utvecklas så är förutsättningarna för att lyckas goda.

Vad är ditt råd till nya deltagare som funderar på att börja till hösten?
Var öppen för nya perspektiv och avsätt tid för att ta till dig all kunskap.  Det handlar om vilja och nyfikenhet – oavsett fråga.

 


På lördag diplomeras Linda Fastén, Innovationschef, Helsingborgs stad tillsammans med övriga deltagare på Executive MBA Class of 2017

Läs mer om Executive MBA på: www.executivemba.se